Stare Świdry - ciąg dalszy konsultacji

Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Starych Świdrów, poprzemysłowego terenu Białołęki, ograniczonego trasą Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, ulicą Myśliborską, wałem wiślanym i obszarem Natura 2000 nad Kanałem Żerańskim.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starych Świdrów są kontynuacją projektu „Osiedla Warszawy” z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z kilkunastu lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Według zamierzeń architektów i urbanistów powinien on zmienić swoją funkcję z przemysłowej na obszar wielofunkcyjny, który będzie uwzględniał m.in. funkcję usługową, mieszkaniową i rekreacyjną.

Stare Świdry mają szansę na tak korzystną zmianę, ponieważ ich teren niemal w całości należy do miasta. Nad przyszłością Starych Świdrów dyskutowano 23 lutego podczas spaceru z urbanistami ze studia projektowego A2P2. Trasa biegła wzdłuż ulicy Myśliborskiej, następnie obok dawnej fabryki domów i wałem, przy nieużywanych dziś osadnikach Elektrociepłowni Żerań.

14 marca odbył się warsztat weryfikacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, na którym zaprezentowano w formie makiety stworzoną koncepcję urbanistyczną nowych Starych Świdrów. Z uwagi jednak na to, że pojawiło się sporo nowych pytań i wątpliwości, postanowiono zorganizować jeszcze jedno, dodatkowe spotkanie w sprawie przyszłości Starych Świdrów, które odbędzie się 26 marca (wtorek) w godzinach 17.00-20.00 w Szkole Podstawowej nr 118 przy ul. Leszczynowej 5.

JK