Prawnik na wrotkach

Podstawa prawa rodzinnego

Art.18 Konstytucji

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak więc, w kolejnej odsłonie naszej wycieczki po Konstytucji dotarliśmy do bardzo ważnego artykułu dla struktury społeczeństwa polskiego. Stanowi on fundament polskiego systemu prawnego w całym zakresie związanym z zagadnieniami rodzinnymi oraz naszej struktury prawnej w wielu dziedzinach pokrewnych.

Bardzo popularne obecnie spory w zakresie definicji małżeństwa są natychmiast rozwiane, gdy przeczytamy pierwszą część zdania. Małżeństwo, a więc podstawa prawna powstania rodziny, to związek dwojga ludzi przeciwnych płci. Konstytucja nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości. Takie postawienie sprawy w latach 90. wynikało częściowo z katolickiej tradycji Polski, jak i z założenia, że rodzina jako taka jako podstawową funkcję ma przypisaną prokreację, ergo przysparzania państwu obywateli, a co za tym idzie w dłuższej perspektywie podatników, i przysłużenie się ogólnemu rozwojowi kraju.

Na tym fundamencie powstały i powstają dalsze prawa związane z uprawnieniami i zobowiązaniami członków rodziny czy z prawodawstwem i sentencjami z zakresu majątkowego w przypadku ustania małżeństwa czy też związane z dziedziczeniem. Artykuł 18 to podwaliny polskiego prawa rodzinnego i spadkowego.

Dodatkowo, poza wspomnianą powyżej definicją małżeństwa, ustawodawca również jasno określa, jakie aspekty społeczne wynikające z tego stanu podlegają szczególnej ochronie, i na swój sposób, również ich hierarchię. Aby zdać sobie sprawę z wagi poszczególnych elementów należy przyjrzeć się kolejności, w jakiej są one wymienione/ustawione w przepisie. Tak więc w pierwszej kolejności chroniony jest sam związek małżeński, następnie rodzina, macierzyństwo itd. Choć z czasem i przemianami społecznymi możemy zauważyć trend poszerzający znaczenie macierzyństwa również na ojcostwo, tudzież na wyekstrahowanie ojcostwa z ogólnego pojęcia rodzicielstwa i zbliżenie w kierunku pozycji, jaką ma macierzyństwo, wiele jeszcze upłynie wody w Wiśle, nim rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny przekształci się w rozumienie, o które tak bardzo zabiegają liberalne kręgi, jak związku dwojga ludzi.

Ostatnim aspektem wspomnianym w powyższym artykule jest opieka, jaką państwo ma otaczać powyższe struktury i osoby o określonym statusie e.g. matki.

Obecnie przejawami tej opieki są różne programy edukacyjne i pomocy rodzinom wielodzietnym etc. Charakter opiekuńczy przejawia też kolejny przepis, tj. art. 19, gdzie czytamy, że: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.”

Przepis ten stanowi jeden z niewielu w tym akcie prawnym nie budzących kontrowersji, póki co.

W kolejnym odcinku przyjrzymy się podstawom naszej gospodarki, ograniczeniom dotyczącym wolności gospodarczej oraz ochronie własności.

Delfina „DeWil”
Wilhelmina Gerbert