Konsultacje nt. rewitalizacji

Zapraszamy na otwarte konsultacje społeczne wstępnych wyników badań na temat skutków rewitalizacji na Pradze Północ.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie roboczych wyników badań nad przemianami zachodzącymi na terenie Pragi Północ, z perspektywy jej mieszkańców. Dane zostały zebrane w ramach dwuletniego cyklu badań prowadzonych przez studentki i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiane analizy oparte są o wywiady biograficzne z długoletnimi mieszkańcami budynków komunalnych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacyjnym.

Konsultacje odbędą się w czwartek 11 kwietnia, od godziny 17:30 do godziny 19:30, w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

Spotkanie będzie prowadzone przez studentów i studentki Instytutu Socjologii w formie warsztatowej. W trakcie trwania konsultacji przewidziany jest poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z Pragą i zainteresowane zmianami na niej zachodzącymi, a w szczególności mieszkańców Pragi Północ – zarówno nowych, jak i długoletnich, urzędników miejskich, działaczy lokatorskich oraz przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Wokół rewitalizacji”.