VIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Liceum na Zielonej Białołęce pilnie potrzebne

Jedno liceum na tak dynamicznie rozwijającą się dzielnicę, jaką jest Białołęka, to kropla w morzu potrzeb. Głównym tematem dyskutowanym podczas VIII sesji Rady Dzielnicy była potrzeba utworzenia liceum na Zielonej Białołęce. Radni głosowali też nad proponowanymi zmianami w statutach dzielnic.

Białołęka liczy już ponad 120 tysięcy mieszkańców. Jest najszybciej rozwijającą się dzielnicą w Warszawie. Działa tu kilkanaście szkół podstawowych i tylko jedno publiczne liceum. Dlatego w punkcie 4. VIII sesji Rady Dzielnicy „Wolne wnioski i sprawy różne” pojawiła się kwestia utworzenia liceum ogólnokształcącego na Zielonej Białołęce.

Mieszkańcy wnioskowali, aby nowa szkoła średnia została utworzona przy ul. Ostródzkiej 175. Na razie działa w tym miejscu szkoła podstawowa nr 368. Jednak po oddaniu do użytku nowej placówki przy ulicy Warzelniczej, w budynku przy Ostródzkiej można by z powodzeniem ulokować liceum, tym bardziej, że oba budynki oddalone są od siebie o 300 metrów.

Odpowiedzialna za sprawy oświaty i wychowania zastępczyni burmistrza, Izabela Ziątek tłumaczyła, że utworzenie szkoły średniej nie leży w gestii dzielnicy - wszelkie decyzje dotyczące powołania, finansowania i prowadzenia szkół średnich leżą w kompetencjach Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Kiedy więc wydawało się, że dyskusja utknie w martwym punkcie, radny Filip Pelc poprosił panią wiceburmistrz Ziątek o deklarację, czy jest za utworzeniem liceum przy ulicy Ostródzkiej, czy nie. Izabela Ziątek przyznała, że za utworzeniem liceum na Białołęce, oczywiście jest, ale czy będzie ono mieściło się na Ostródzkiej - nie może obiecać.

Filip Pelc podziękował jeszcze za remont biblioteki w Choszczówce i radni przeszli do zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta Warszawy. Chodziło o przegłosowanie proponowanych poprawek w statutach dzielnic. Na wniosek przewodniczącego rady wszystkie poprawki głosowane były łącznie.

JK