Społeczny obserwator

Czas uporządkować parkowanie na Pradze!

W ostatnim numerze NGP został opublikowany artykuł opisujący pokrótce inicjatywę, w której niżej podpisany również uczestniczy. Dotyczy ona wystąpienia do władz miasta z wnioskiem o podjęcie z mieszkańcami naszej dzielnicy rozmów (w formie społecznych konsultacji) odnośnie zmian granic strefy płatnego parkowania na Pradze. Choć wniosek dotyczy w dużej mierze SPPN, tak naprawdę chcemy zainicjować szeroką dyskusję dotyczącą parkowania na terenie całej dzielnicy.

Dziś sytuacja jest dramatyczna. W dni robocze niemal każdy skrawek terenu zamieniany jest w darmowy parking dla samochodów spoza dzielnicy, których właściciele pozostawiają auta na Pradze na cały dzień i jadą dalej komunikacją miejską. W weekendy z kolei punktowo „cierpią” choćby mieszkańcy Nowej Pragi czy Szmulek z powodu tysięcy zmotoryzowanych, dla których celem są praskie uczelnie, centra rozrywki czy zoo. Park & Ride, i to w dodatku darmowy. Właśnie tym stała się Praga po oddaniu do użytku II linii metra.

Widzi to wiele osób: mieszkańcy, samorządowcy, a nawet jednostki miejskie odpowiedzialne za drogownictwo. Niestety, poza zauważaniem problemu za wiele się nie dzieje. Konsultacje społeczne dają szansę na prawdziwą zmianę, szczególnie, że i wielu radnych jest sprawie przychylnych. Będzie to najlepsza okazja do rozmowy o plusach i minusach rozszerzenia strefy. Nie ukrywam, że tych pierwszych jest jednak znacznie więcej, z najważniejszym, tj. zwiększoną rotacją pojazdów w ramach istniejących miejsc postojowych, co przekłada się nie tylko na łatwiejsze znalezienie takiego miejsca przez mieszkańców, ale i na praski biznes. Większa rotacja pojazdów ułatwi przecież znalezienie miejsc na krótki postój wielu zmotoryzowanym klientom. Odetchną też rozjeżdżane każdego dnia trawniki. Wbrew obiegowym opiniom więcej pieniędzy pozostanie również w portfelach mieszkańców (pomimo konieczności płacenia abonamentu w przypadku posiadania auta – na poziomie 30 zł rocznie), choćby ze względu na fakt, że zostaną uporządkowane miejsca postojowe pod względem ich zgodności z przepisami. Innymi słowy, w legalnie wyznaczonych miejscach trudniej będzie o mandat.

Oczywiście, strefa to nie jedyne remedium na parkingowe problemy. Chcemy, by dyskusją objąć zmiany w organizacji ruchu (ulice jednokierunkowe np. na historycznej Nowej Pradze), a także możliwość wytyczania tymczasowych parkingów dla mieszkańców na niektórych wciąż niezabudowanych działkach miejskich. To wreszcie okazja, by wypracować alternatywę transportową, tj. dogęścić gęstą już dziś sieć połączeń komunikacji publicznej na Pradze. Okazuje się zresztą, że jesteśmy dzielnicą z największym udziałem podróży „zbiorkomem” ze wszystkich dzielnic, co potwierdzają wyniki ankiet badawczych dotyczących zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Zachęcam Państwa do poparcia naszego wniosku o konsultacje społeczne (szczegóły na stronie www.porozumieniedlapragi.pl) oraz aktywnego w nich udziału.

Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
porozumieniedlapragi@gmail.com