Reklamowe murale ulicy Targowej zabytkiem?

„Foton”, „Jubiler”, „Molozol-Muchozol-Sanitozol”, „Totolotek naszą grą”. Dziś, może poza ostatnim sloganem, hasła te przeciętnemu odbiorcy niewiele mówią. Możemy je wciąż podziwiać w przestrzeni Pragi-Północ i Pragi-Południe, na elewacjach stojących niemal po sąsiedzku kamienic przy Targowej 22, Targowej 15 i Targowej 14.

Pierwsza i ostatnia należą wciąż do miasta, „15” zarządza wspólnota mieszkaniowa. O zachowanie murali reklamowych, które pojawiły się na ścianach trzech kamienic w latach 60. i 70. ub. stulecia i w lepszym lub gorszym stanie przetrwały do dziś, zaapelowało do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”.

Członkowie stowarzyszenia wskazują potrzebę ocalenie murali, jako reliktu dawnej sztuki reklamy. Do pomysłu pozytywnie ustosunkował się konserwator wojewódzki, prof. Jakub Lewicki, deklarując wolę ich wpisania do rejestru zabytków. Z kolei stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki, zadeklarował chęć wsparcia w ratowaniu murali na budynkach znajdujących się w gestii miasta, o ile nie będą kolidowały z planami inwestycyjnymi (tak jest w przypadku Targowej 14 przeznaczonej na TBS). W tym ostatnim przypadku społecznicy proponują odtworzenie muralu na fasadzie odnowionej kamienicy.

M.