Kiedy powstanie skwer przy Markowskiej?

„Na rogu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej w 2019 roku powstanie skwer – nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Pragi Północ. Chcemy tam posadzić nową roślinność, wyznaczyć ścieżki, postawić ławki. Wymienimy też istniejący plac zabaw na nowy.” - możemy przeczytać na stronie konsultacje.um.warszawa.pl, gdzie znajduje się raport z konsultacji z mieszkańcami Pragi dotyczący przedmiotowego skweru.

Teren zielony u zbiegu Ząbkowskiej i Markowskiej został wyznaczony w przyjętym w 2010 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Pragi Centrum. Przestrzeń zielona widoczna była również na wizualizacjach „Konesera”. W ubiegłym roku, wraz z oddaniem większości komercyjnej inwestycji, podjęta została decyzja o dostosowaniu stanu zastanego właśnie do przepisów prawa miejscowego. Gorącym orędownikiem zmian był zwolniony w tym roku z pracy w warszawskim ratuszu dyrektor i zarazem twórca Zarządu Zieleni, Marek Piwowarski. Skwer na Markowskiej miał być jednym z kluczowych projektów przestrzennych realizowanych w ramach programu rewitalizacji.

Niestety, do dziś na Markowskiej nie rozpoczęły się żadne prace, a przechodniów wita jałowa „pustynia” działki znajdującej się w gestii ZZW. Z publicznych wypowiedzi Justyny Glusman, pełniącej od jesieni ub. r. obowiązki dyrektorki-koordynatorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, wynika, że miasto jest skłonne stworzyć skwer, ale wpierw chciałoby się porozumieć z sąsiednią wspólnotą mieszkaniową, która w swoich postulatach zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa i parkowania (na części działki przeznaczonej w m.p.z.p. na zieleń publiczną dziś parkowane są samochody mieszkańców budynku).

Szczegóły negocjacji z mieszkańcami dość skrupulatnie zostały opisane w raporcie z jesiennych konsultacji społecznych. W kontekście parkowania powstało w ostatnim czasie kilka pomysłów, jak ten problem rozwiązać, m.in. poprzez możliwość wynajęcia miejsc postojowych w „Koneserze” po preferencyjnej cenie lub w budynkach administrowanych przez ZGN przy ul. Ząbkowskiej.

Oby problem został szybko rozwiązany, bo zieleni zwartej w centrum Pragi jest jak na lekarstwo i skwer przy Markowskiej może stać się miejscem, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom.

M.