Po sąsiedzku

Jak śmiecić mniej?

Kontynuując temat śmieci, chciałam słów kilka poświęcić świadomemu ograniczaniu ilości własnych śmieci, bo jak wiadomo, wszelkie zmiany najlepiej zaczynać od siebie. Jak śmiecić mniej? O ile wiedza o szkodliwości odpadów i ich ogromnym wpływie na środowisko na całym świecie jest coraz bardziej powszechna, to własne, mocno zakorzenione nawyki, zmienić trudno. Okazuje się, że szansa na więcej wiedzy na temat tego wyzwania pojawi się już wkrótce za sprawą realizacji jednego ze zwycięskich projektów do budżetu partycypacyjnego. To projekt edukacyjny „Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi”.

Cykl działań edukacyjnych, skierowanych do dzieci i ich rodziców, osób dorosłych, młodzieży oraz seniorów, zaplanowano na cały rok. W sumie ma odbyć się aż 50 warsztatów. Co ważne, wyłoniono już podmiot, który będzie te działania prowadził. Jak pisze autorka projektu:  Ilość śmieci można zredukować, niektórym produktom można nadać nowe życie. Można nauczyć się „brać” mniej i nie marnować. Po pewnym czasie zmienia się sposób myślenia (…) Ograniczanie odpadów przetwarzanych przez nas to obowiązek i świadome życie, ale również ciekawe wyzwanie i dobra zabawa.”

Tego rodzaju projekt jest szczególnie ważny na Pradze Północ, gdzie problemy ze wszechobecnymi śmieciami są bardzo dotkliwe. Nawet na dość dobrze wypadających pod tym względem Śliwicach, porzucona na ulicy sofa zaczęła już dosłownie wrastać w krajobraz… Nie wystarczy jednak samo usuwanie śmieci, na co dzielnica przeznacza co roku ogromne środki, które mogłyby być inaczej wykorzystane. Konieczna jest wszechstronna, bezpośrednia edukacja. I tu mam nadzieję na pewien przełom. Może w ślad za mieszkańcami, wskazującymi konieczne kierunki działania poprzez budżet obywatelski, edukację w tym zakresie rozpocząłby także sam urząd dzielnicy?

Karolina Krajewska
przewodnicząca
Rady Kolonii Śliwice