Zielony plac na Michałowie

W minionym tygodniu rozstrzygnięty został ogłoszony jeszcze w grudniu ub. r. przez Zarząd Zieleni M. st. Warszawy konkurs na koncepcję architektoniczną zielonego placu u zbiegu ulic £omżyńskiej i Jadowskiej na praskim Michałowie. £ącznie na konkurs wpłynęło osiem prac, przy czym jedna nie spełniła wszystkich wymogów formalnych. Zwycięską okazała się praca przygotowana przez trójkę młodych architektów: Jakuba Gondorowicza, Dorotę Ryżko i Wojciecha Hryszkiewicza.

Drugie miejsce zajęła pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, a trzecie R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek. Jury konkursu przyznało też jedno wyróżnienie, dla pracowni NM architekci Zuzanna Szpocińska. Zwycięzcy konkursu otrzymają od miasta nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych oraz zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybierając zwycięską pracę sąd konkursowy docenił m.in. jasną i konsekwentną dyspozycję przestrzenną, zakładającą podział przestrzeni ulicy Łomżyńskiej na 3 strefy: uspokojonej uliczki z miejscami do wypoczynku i parkowaniem na odcinku od ul. £ochowskiej do ul. Otwockiej, otwartego placu w części centralnej powiązanego z wejściem na dziedziniec „Małej Warszawy” (dawnej fabryki PPG) oraz rekreacyjnego skweru między ul. Jadowską i ul. Grajewską. Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, który również brał udział w pracach sądu konkursowego zwraca uwagę na fakt stworzenia zwartej koncepcji dla terenu dziś mocno zaniedbanego, którą będzie można stopniowo wdrażać, by wykreować przestrzeń atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających tę część Pragi.

W tym momencie nie są jeszcze znane terminy realizacji wybranej w konkursie koncepcji, ale z dotychczas przekazywanych informacji wynika, że stworzenie zielonego placu przy Jadowskiej/Łomżyńskiej jest jednym z ważniejszych projektów zielonych przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.                          


 

M.