Budowa II linii metra

Czekając na odbiory

To już naprawdę koniec. Wszystkie stacje północno-wschodniego odcinka II linii metra, znajdujące się na Targówku i budowane przez firmę Astaldi są gotowe. Teraz rozpoczyna się długotrwała procedura odbiorów końcowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie.

Zawiadomienie o zakończeniu prac zostało złożone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska. Swoją procedurę wewnętrznych odbiorów będzie także realizować Metro Warszawskie sp. z o.o., inwestor zastępczy.

Tym samym nadszedł więc czas podsumowań i oczekiwania na udostępnienie pasażerom nowego odcinka metra. Trudno dziś wyrokować, kiedy to nastąpi. Ostrożne szacunki przewidują koniec sierpnia - początek września tego roku. Gotowość do odbiorów końcowych udokumentowana w dzienniku budowy dla wszystkich trzech stacji wraz z wentylatornią została osiągnięta 10 maja, a więc dzień przed planowanym terminem zakończenia inwestycji, przewidzianym w umowie Astaldi ze spółką Metro Warszawskie.

Metro na Targówku w liczbach

Budowa odcinka północno-wschodniego II linii metra trwała 38 miesięcy. Na Targówku powstały dwa równoległe tunele długości 3,2 kilometra każdy. Wybudowano trzy podziemne budynki stacji - Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka wraz z wentylatornią i skomplikowaną infrastrukturą w postaci systemu sterowania metrem, systemu wodno-kanalizacyjnego, systemu klimatyzacji, systemu napowietrzania tuneli oraz nowej infrastruktury na powierzchni, nad stacjami. Dodać do tego należy budowę peronów, ogólnodostępnej podziemnej przestrzeni miejskiej, wejść na stacje, a także budowę  pomieszczeń przeznaczonych do obsługi metra. Całkowita kubatura wszystkich obiektów, znajdujących się na tym odcinku to 422,8 tys. m3. Dwie tarcze TBM – Anna i Maria drążyły tunele ze średnią prędkością dobową 18 metrów. Stacje i tunele znajdują się na średniej głębokości 14 m pod poziomem terenu. Koszt inwestycji brutto to kwota 1 066 741 483,79 zł.

Budowę stacji odcinka zachodniego II linii metra na Woli i Bemowie realizuje turecka firma Gülermak. Ten fragment metra to dwa równoległe tunele długości 3,4 kilometra każdy, z trzema stacjami - Księcia Janusza, Młynów i Płocka, wyposażony w pełną infrastrukturę. Ze względu na opóźnienia w początkowej fazie inwestycji, budowa na tym odcinku zakończy się jesienią tego roku, następnie rozpocznie się kilkumiesięczna procedura odbiorów. Docelowo cała II linia metra będzie liczyła 21 stacji, zaś jej długość wyniesie 23 kilometry. Zakończenie budowy przewidziano na rok 2023. Jeśli wierzyć zapewnieniom obecnych władz Warszawy, po tym terminie rozpocznie się budowa III linii metra.

Pora na zwiedzanie

Na początek północno-wschodni odcinek II linii metra został w minioną niedzielę, 19 maja, udostępniony warszawiakom do zwiedzania podczas dnia otwartego, a raczej otwartych godzin od 11:00 do 15:00. Bez kamizelek, bez kasków, w swobodnej atmosferze, bowiem budowa już zakończona, wszakże po wyznaczonych trasach – od wejścia z jednej strony każdej ze stacji, poprzez korpus stacji, następnie na poziom -1, na peron i do wyjścia drugą stroną każdej ze stacji. Zwiedzający musieli trochę się nadreptać, jako że ze względu na procedurę odbiorów schody ruchome i windy nie działały. Z jednym wyjątkiem – na stacji Targówek Mieszkaniowy pracownicy metra uruchomili i obsługiwali jedną z wind, która została przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i mam z wózkami.

(egu)