X sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Precz z plastikowymi butelkami

Po wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowych punktów, głos zabrał radny Waldemar Kamiński z Koalicji Europejskiej (dawniej Platforma Obywatelska) sugerując w interpelacjach, by zamiast wody mineralnej w plastikowych butelkach, w trakcie sesji na stołach pojawiała się woda z kranu. Takie stanowisko w sprawie „kranówki” prezentują w nowej kadencji władze Warszawy. Wedle radnego Kamińskiego będzie taniej i bardziej ekologicznie. Ale czy smaczniej i na pewno zdrowiej?

Wśród głosowanych zmian w załączniku do budżetu Białołęki w 2019 znalazło się m.in. zwiększenie kwot na modernizację akustyczną szkoły podstawowej nr 231 przy Juranda ze Spychowa oraz na zadaszenie boisk przy szkole nr 344 na Erazma z Zakroczymia i szkole nr 356 przy Głębockiej. Wprowadzone zmiany dotyczą ponadto przeniesienia z tego roku na rok 2021 kwoty 8,5 mln zł, która ma być wydatkowana na budowę budynku komunalnego przy Marywilskiej 44, ze względu na konieczność wykupu garaży, która to procedura wstrzymała inwestycję. Postanowiono ponadto przeznaczyć 810 tys. zł na zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla szkół.

Jednogłośnie pozytywnie radni zaopiniowali nazwę Fantastyczna dla ulicy położonej w pobliżu Oczyszczalni Ścieków Czajka. Nie wszyscy mieszkańcy Białołęki uważają, że nazwa jest adekwatna do miejsca, w którym ulica się znajduje, ale jest to jedynie niezadowolenie szeptane.

Za komisją skarg i wniosków radni uznali za bezzasadną skargę na dyrektora szkoły nr 231 za rzekomą bezczynność, a ściślej niepowiadomienie rodziców o pojawieniu się w szkole wszawicy. Jak wynika z ustaleń komisji, dyrekcja dochowała wszelkich procedur, m.in. powiadamiając Sanepid.

Na zakończenie sesji zatwierdzono plan kontroli komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka.

(egu)