Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ

Wiceburmistrz Dariusz Wolke odwołany

Choć w porządku obrad VII sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ znalazły się w większości sprawy budżetowe, atmosferę mocno rozgrzał dodatkowy temat związany z zarzutami o mobbing i molestowanie seksualne, wysuniętymi w mediach przez jedną z pracownic urzędu wobec zastępcy burmistrza, Dariusza Wolke z „Kocham Pragę”. Poświęcono tej sprawie aż dwa punkty porządku obrad.

Temat wzbudził też zainteresowanie mieszkańców. Pojawili się na sali z kukłą mającą przedstawiać Wolkego, w kostiumie nawiązującym do stroju Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, do którego Wolke należy, oraz męskimi atrybutami w postaci ogórka, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do pikantnej korespondencji wymienianej przez wiceburmistrza ze wspominaną urzędniczką, którą to korespondencję ujawnił jeden z tabloidów. Po przepychankach słownych i krótkiej „szarpaninie”, radni „Kocham Pragę” kukłę usunęli z sali obrad.

Przewodniczący rady Ireneusz Tondera rozpoczął sesję od odczytania listu nieobecnego na sesji Wolkego, w którym, zaprzeczając prawdziwości wysuniętych wobec niego zarzutów, oddaje się on do dyspozycji radnych. Wniosek o odwołanie Dariusza Wolke z zajmowanego stanowiska złożyła burmistrz Ilona Soja-Kozłowska. Został on dopisany do porządku obrad, a głosowanie przeprowadzono zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. Podczas dyskusji radnych interesowało, od kiedy pani burmistrz wie o sprawie. Okazało się, że do zarządu dzielnicy żadna skarga na zachowanie Dariusza Wolke nie wpłynęła. Najprawdopodobniej pracownica zgłosiła się bezpośrednio do mediów, z pominięciem procedur miasta. Od 2016 roku obowiązuje zarządzenie nr 471/16, wprowadzające procedury dotyczące zapobiegania molestowaniu oraz mobbingowi, z którymi wszyscy pracownicy zostali zapoznani podczas szkoleń. Wątpliwości radnych budziła także kwestia czy miasto powoła w tej sprawie komisję, skoro warunkiem miałoby być zgłoszenie zawiadomienia przez poszkodowanego pracownika. Rozporządzenie nie przewiduje innego trybu zgłoszeń. Pani burmistrz, powołując się na własne informacje, zapewniała, że taka komisja zostanie jednak powołana na podstawie wniosku, jaki wystosowała do miasta po pojawieniu się doniesień medialnych.

Emocje radnych studziła prawniczka urzędu Ewa Klimkiewicz, podkreślając, że efekty kontroli i tak nie zostaną upublicznione, ponieważ są to sprawy pracownicze, poza kompetencjami radnych. Wniosek o odwołanie Dariusza Wolke ze stanowiska zastępcy burmistrza przeszedł stosunkiem głosów 12 za do 4 głosów nieważnych (zapewne radnych „Kocham Pragę”, jako że głosowania w sprawach personalnych są tajne.).  

Argument pani mecenas o braku kompetencji radnych w sprawach pracowniczych padł także w drugim poświęconym sprawie punkcie: wniosku klubu PiS do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o powołanie komisji ds. mobbingu i molestowania seksualnego do zbadania zarzutów wobec burmistrza Wolke. Będący w opozycji PiS argumentował, że będzie to wystąpienie wzmacniające wniosek pani burmistrz, a sprawa wymaga ustosunkowania się do niej radnych.

Ostatecznie wniosek przegłosowano.

Na sesji zajęto się także przesunięciami w budżecie. M.in. więcej środków otrzyma Zarząd Praskich Terenów Publicznych na zieleń osiedlową, oczyszczanie ulic, konserwację zieleni przyulicznej i instalację dystrybutorów na psie odchody. Za kwotę 60 tysięcy złotych zostanie też zainstalowana klimatyzacja w urzędzie dzielnicy.

Radni przedyskutowali również - i zgodnie przyjęli - propozycję zmian tras linii autobusowych po oddaniu do użytku drugiego odcinka drugiej linii metra. Wśród zawartych w stanowisku wniosków znalazło się m.in. pozostawienie dotychczasowego przebiegu linii 169, skierowanie linii 138 do stacji metra Trocka.

Po wyczerpaniu tematów, przewodniczący Ireneusz Tondera zamknął VII sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ.

Kr.