Nowe osiedla, nowe kolonie

Przez cały maj odbywały się na Pradze-Północ spotkania konsultacyjne dotyczące nowych osiedli i kolonii. Do tej pory w dzielnicy funkcjonowały dwie tego typu jednostki pomocnicze – na Śliwicach i w obrębie kilku budynków przy ulicy Ząbkowskiej. Z początkiem marca br. Rada Dzielnicy Praga-Północ podjęła jednak uchwałę nr V/37/2019 w sprawie intencji tworzenia jednostek pomocniczych niższego rzędu – rad osiedli i kolonii. W jej następstwie odbyły się wspominane konsultacje społeczne. W kilku spotkaniach, które odbyły się w różnych częściach dzielnicy, m.in. na Pl. Hallera, Golędzinowie, Nowej Pradze, przy Targowej i na Michałowie, uczestniczyli mieszkańcy zainteresowani tą problematyką. W oczekiwaniu na raport konsultacyjny publikujemy poniżej propozycje nowych osiedli, które przygotowało w ramach konsultacji stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”. Ciekawi jesteśmy, co o tym pomyśle sądzą nasi czytelnicy?

Granice osiedli w wariancie I:

1. Osiedle Śliwice/Pelcowizna – obszar ograniczony Trasą Toruńską, linią prostą pokrywającą się z ulicą wewnętrzną pomiędzy zabudowaniami PIMOT i firmy SANTE oraz torami kolejowymi linii gdańskiej i rzeką Wisłą

2. Osiedle Golędzinów – obszar ograniczony linią prostą pokrywającą się z ulicą wewnętrzną pomiędzy zabudowaniami PIMOT i firmy SANTE, rzeką Wisłą, ul. Stefana Starzyńskiego oraz torami kolejowymi

3. Osiedle Praga I, II, III – obszar ograniczony ul. Stefana Starzyńskiego, ul. 11 Listopada (nieparzysta strona), Targową (parzysta strona), Al. Solidarności (strona parzysta) i rzeką Wisłą

4. Osiedle Nowa Praga – obszar ograniczony ul. 11 Listopada (parzysta strona), linią kolejową gdańską, Al. Solidarności (strona parzysta) oraz ul. Targową (nieparzysta strona)

5. Osiedle Stara Praga/Port Praski – obszar ograniczony Al. Solidarności (nieparzysta strona), ul. Targową (nieparzysta strona) oraz linią kolejową średnicową

6. Osiedle Stara Praga/Ząbkowska – obszar ograniczony Al. Solidarności (strona parzysta), ul. Targową (strona parzysta), linią kolejową średnicową, ul. Radzymińską (strona nieparzysta), ul. Kawęczyńską (strona parzysta) do wysokości Al. Tysiąclecia, Aleją Tysiąclecia aż do linii średnicowej (włącznie z budynkiem Al. Tysiąclecia 151)

7. Osiedle Szmulowizna/Michałów – obszar ograniczony Aleją Tysiąclecia aż do linii średnicowej (bez budynku Al. Tysiąclecia 151), ul. Kawęczyńską (strona nieparzysta do wysokości Al. Tysiąclecia, strona parzysta od Al. Tysiąclecia), ul. Radzymińską (strona parzysta), linią kolejową gdańską, linią kolejową średnicową

Granice osiedli w wariancie II:

1. Osiedle Śliwice/Pelcowizna – obszar ograniczony Trasą Toruńską, linią prostą pokrywającą się z ulicą wewnętrzną pomiędzy zabudowaniami PIMOT i firmy SANTE oraz torami kolejowymi linii gdańskiej i rzeką Wisłą

2. Osiedle Golędzinów – obszar ograniczony linią prostą pokrywającą się z ulicą wewnętrzną pomiędzy zabudowaniami PIMOT i firmy SANTE, rzeką Wisłą, ul. Stefana Starzyńskiego oraz torami kolejowymi

3. Osiedle Plac Hallera – obszar ograniczony ul. Stefana Starzyńskiego, ul. 11 Listopada (nieparzysta strona), ulicą Ratuszową (nieparzysta strona) i rzeką Wisłą

4. Osiedle Nowa Praga – obszar ograniczony ul. 11 Listopada (parzysta strona), linią kolejową gdańską, Al. Solidarności (strona parzysta) oraz ul. Targową (nieparzysta strona)

5. Osiedle Praga I – obszar ograniczony ul. Ratuszową (strona parzysta), ul. Targową (storna nieparzysta), Al. Solidarności (strona parzysta) i rzeką Wisłą

6. Osiedle Stara Praga/Port Praski – obszar ograniczony Al. Solidarności (nieparzysta strona), ul. Targową (nieparzysta strona) oraz linią kolejową średnicową

7. Osiedle Białostocka - obszar ograniczony Al. Solidarności (strona parzysta), ul. Targową (strona parzysta), ul. Białostocką (strona nieparzysta), ul. Markowską (strona parzysta), ul. Ząbkowską (strona nieparzysta) i ul. Radzymińską (strona nieparzysta)

8. Osiedle Kijowska – obszar ograniczony ul. Białostocką (strona parzysta), ul. Targową (strona parzysta), ul. Markowską (strona nieparzysta), ul. Ząbkowską (strona parzysta), linią kolejową średnicową, ul. Kawęczyńską (strona parzysta) do wysokości Al. Tysiąclecia, Aleją Tysiąclecia aż do linii średnicowej (włącznie z budynkiem Al. Tysiąclecia 151)

9. Osiedle Szmulowizna/Michałów – obszar ograniczony Aleją Tysiąclecia aż do linii średnicowej (bez budynku Al. Tysiąclecia 151), ul. Kawęczyńską (strona nieparzysta do wysokości Al. Tysiąclecia, strona parzysta od Al. Tysiąclecia), ul. Radzymińską (strona parzysta), linią kolejową gdańską, linią kolejową średnicową.
 

M.