Bezpłatne szkolenia dla opiekunek w żłobkach

Tworzenie przez m.st. Warszawę nowych miejsc w żłobkach wiąże się z zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry. Miasto bezpłatnie szkoli osoby chętne do pracy w żłobkach, klubach dziecięcych i jako dzienny opiekun. Rusza właśnie kolejny cykl specjalistycznych szkoleń.

„Zostań opiekunką w żłobku”
W ramach akcji „Zostań opiekunką w żłobku” Warszawa rozpoczyna działania, by pozyskać więcej wykwalifikowanych pracowników żłobków. Opiekunką lub opiekunem mogą zostać zarówno studenci, jak i osoby, które nie są już aktywne zawodowo. Warunkiem jest ukończenie szkolenia zawodowego lub kierunkowych studiów (np. pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna).

Miasto oferuje bezpłatnie 280-godzinne szkolenie na opiekunkę lub opiekuna dzieci do lat 3. Szkolenia odbywają się w systemie dziennym lub weekendowym, obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztatowe. Do prowadzenia szkoleń angażowani są doświadczeni trenerzy, specjaliści w dziedzinie rozwoju dziecka w pierwszych 3 lat życia.

Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin, zostaną zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawy na umowę o pracę lub będą mogły założyć własną działalność gospodarczą i otworzyć punkt dziennego opiekuna, klub dziecięcy czy żłobek.
Kolejne kursy

Pierwsze szkolenia ruszyły 25 maja. Następne będę uruchamiane sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Warszawa, w ramach umowy z firmą szkoleniową Widnokrąg i porozumieniem z Krajowym Centrum Pracy, jeszcze w tym roku bezpłatnie przeszkoli ok. 130 osób, które będą mogły zaopiekować się blisko 1000 dzieci.

Rekrutacja do szkolenia składa się z kilku etapów. Osoby, które prześlą formularz zgłoszeniowy i przejdą wstępną weryfikację, będą zaproszone na spotkanie informacyjne, a następnie na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, po którym podjęta zostanie ostateczna decyzja o przyjęciu na szkolenie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie średniego wykształcenia.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się mailowo:
centrum@cpwidnokrag.pl lub telefonicznie: 789 249 162.

Dodatkowe szkolenia

Jak inforuje miasto, uruchomimy kolejną ścieżkę wsparcia – własne centrum szkoleń w Centrum Wspierania Rodzin - Rodzinna Warszawa. Będziemy prowadzić tam Akademię Opiekuna Małego Dziecka, w ramach której kwalifikacje do pracy na stanowisku opiekuna w żłobku uzyska blisko 200 osób (2020 r.). Urząd Pracy m.st. Warszawy także oferuje szkolenia dla kandydatów na opiekunów najmłodszych warszawiaków.