Z czym do posła?

Stały kontakt z mieszkańcami jest jednym z bardzo ważnych obowiązków posłów. Można je realizować w różny sposób: organizując spotkania z mieszkańcami, zakładając poselskie strony internetowe, kontaktując się mailem czy poprzez komunikatory społeczne. Jednak najprostszą formą kontaktu z mieszkańcami są dyżury poselskie.

W moim Biurze Poselskim takie dyżury odbywają się od początku tej kadencji Sejmu. Najczęstszym dniem przyjęć mieszkańców był poniedziałek, który zazwyczaj nie jest dniem poświęconym na pracę w Sejmie. Osobiście na tych dyżurach przyjąłem około 1500 mieszkańców, a tematy rozmów obejmowały praktycznie wszystkie dziedziny życia, najczęściej jednak problemy mieszkaniowe. Oto przykład. Na jednym z ostatnich dyżurów była u mnie Pani Urszula, mieszkająca w budynku zwróconym w ramach reprywatyzacji. Pani Urszula płaci obecnie bardzo wysoki czynsz, a ponieważ ma bardzo niską emeryturę, stawia ją we wręcz dramatycznej sytuacji. Jednocześnie Pani Urszula stara się o uzyskanie mieszkania z zasobu m.st. Warszawy. W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że właściciel zaproponował Pani Urszuli obniżenie czynszu w zamian za przeniesienie jej do mniejszego lokalu. I dobrze, że Pani Urszula o tym wspomniała. Takie przeniesienie do innego lokalu mogłoby skutkować tym, że nie otrzymałaby tak oczekiwanego mieszkania od m.st. Warszawy.

Pani Urszuli udało się pomóc poprzez udzielenie odpowiedniej porady, jednak zdarzają się osoby, które zwracają się z prośbą o pomoc wtedy, kiedy już podpiszą z nowym właścicielem umowę najmu. Sytuacja taka powoduje komplikacje i często odmowę pomocy mieszkaniowej ze strony m.st. Warszawy.

Jeżeli znaleźlibyście się Państwo w takiej sytuacji, to proszę się skonsultować z prawnikiem, ponieważ przeniesienie do innego lokalu może wiązać się z zawarciem nowej umowy najmu, a to może wykluczyć dawnych najemców mieszkań komunalnych z możliwości starania się o pomoc z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Ponadto osoby zakwalifikowane do udzielenia pomocy mieszkaniowej i oczekujące w kolejce na przyznanie lokalu, w przypadku zawarcia nowej umowy z właścicielem budynku, mogłyby zostać skreślone z listy osób oczekujących.
Większość spraw, z którymi do Biura trafiają mieszkańcy, są to właśnie sprawy z zakresu pomocy mieszkaniowej. Wynika to z problemów, jakie przeważają na terenie Pragi.

Oprócz spotkań z posłem w Biurze przy Targowej 46 można uzyskać poradę z zakresu pomocy społecznej.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do swojego Biura Poselskiego przy ul. Targowej 46 w Warszawie. Biuro jest czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10-16.

Paweł Lisiecki
poseł na Sejm RP