Nowy most na rzece Długiej - otwarty

We wtorek 11 czerwca o godz. 10:45 pierwsze samochody pojechały nową przeprawą w ciągu ul. Zdziarskiej na rzece Długiej. Most powstał w ramach inwestycji „Modernizacja ul. Zdziarskiej”.

Rzeka Długa, zwana też Kanałem Markowskim, niby niewielka rzeczka zasilająca wody Kanału Żerańskiego, stała się niedawno bohaterką poważnej inwestycji - otrzymała nowy most. Ale to nie wszystko. Oprócz przeprawy, która zastąpiła zniszczony most, powstało półturbinowe rondo łączące ulice Zdziarską i Kąty Grodziskie. Dzięki  temu autobusy komunikacji miejskiej będą mogły skręcać z ul. Kąty Grodziskie w ul. Zdziarską. Wcześniejszy układ drogowy uniemożliwiał taką relację dla pojazdów ZTM.

- To bardzo ważna inwestycja dla Zielonej Białołęki, która nie tylko poprawi komunikację we wschodniej części dzielnicy, ale też usprawni dojazd do nowo powstającej szkoły w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.  

Decyzja dopuszczająca do ruchu nowy most została wydana 30 maja. We wtorek wprowadzono nową organizację ruchu, po tym, jak rano komisja potwierdziła prawidłowe wykonanie oznakowania. W związku z tym, że ruch pojazdów został przejęty przez nową przeprawę, wykonawca przystąpi teraz do rozbiórki starego, wyeksploatowanego mostu. Wykona także odwodnienie ronda i inne prace, które dotychczas blokowała stara przeprawa. Do realizacji pozostanie też położenie ostatniej – ścieralnej warstwy nawierzchni na rondzie i moście. Nastąpi to prawdopodobnie w któryś wakacyjny weekend.

W ramach całego przedsięwzięcia zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych (ul. Kąty Grodziskie i ul. Zdziarska od ul. Ostródzkiej do mostu) oraz odcinek drogi gminnej (ul. Zdziarska od mostu w kierunku ul. Verdiego). Oprócz jezdni powstaje też chodnik i ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji obejmujący prace projektowe i budowlane wraz z wykupem gruntów, to ponad 13 mln zł. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą – firmą FALBRUK, zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w październiku 2019 r.

Trzeba zaznaczyć, że poza krótkimi okresami wymagającymi wyłączenia, cała inwestycja była realizowana „pod ruchem”, dzięki temu, że nowy most został zaprojektowany na północ od starej przeprawy.

JK