Chłodnym okiem

Budżet obywatelski (dawniej partycypacyjny)

10 czerwca zakończyło się składanie wniosków do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, do tej pory zwanego partycypacyjnym. Nowa ustawa samorządowa zobowiązała samorządy do obligatoryjnego stosowania tej formy realizacji budżetu we wszystkich gminach. W Warszawie przez pięć kolejnych lat realizowane były zadania zwycięskie w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego. Budżet obywatelski ma trochę inną formułę. Po pierwsze, zlikwidowano dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego, które były instancją odwoławczą od pierwszych negatywnych decyzji urzędniczych. Po drugie, wprowadzono poziom ogólnomiejski, likwidując - niestety - możliwość podziału dzielnic na mniejsze obszary. Po trzecie, i to najważniejsze, skurczyła się kwota możliwa do wydania w tej formule. Wprowadzono limity kwotowe na jeden projekt, zarówno na poziomie dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim i wynoszą one 1:5 wydatków przeznaczonych na zadania na danym poziomie. Ogólnie w Warszawie na zadania z budżetu obywatelskiego przeznaczono prawie 25 milionów, a na Pradze Północ 2 160 895 zł. Bywało lepiej. Pozostałe zasady pozostają bez zmian, projekty muszą być ogólnodostępne, realizowanie na nieruchomościach m.st Warszawy, mieścić się w zadaniach przynależnych samorządowi i być możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym (2020). Mając doświadczenie poprzednich pięciu edycji, gorąco zachęcam do aktywności w tym przedsięwzięciu poprzez zapoznanie się i głosowanie na wybrane przez Państwa projekty.

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Dzięki pomysłom Państwa i Waszych sąsiadów zrealizowano nowe nasadzenia drzew, skwery, miejsca sportu i rekreacji, trasy rowerowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie, kosze na śmieci, ławki. Wszystko tam, gdzie oczekują tego mieszkańcy. Wiele cennych projektów od lat nie może doczekać się realizacji, są niszowe lub przegrały w danym roku z projektami bardziej atrakcyjnymi. Są też projekty kontrowersyjne. Ich selekcji dokonamy w głosowaniu w dniach 6-23.09. 2019. Ogłoszenie wyników 3.10.2019. W tegorocznej edycji budżetu zgłoszono na Pradze Północ 95 projektów dzielnicowych i to jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Dotyczą one poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacji, ekologii, infrastruktury miejskiej, ochrony zwierząt, sportu, urządzania terenów zielonych. Wśród nich znajdziecie Państwo i mój projekt „Praski mini ekopark” mający na celu stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku pomiędzy ulicami Darwina i Starzyńskiego. Zachęcam do lektury.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl