Muzeum Sztuki Nowoczesnej - 11. edycja Parku Rzeźby na Bródnie

Letnia Szkoła pełna niespodzianek

Na początku lipca br. rozpoczęły się zajęcia Letniej Szkoły na Bródnie. To kolejna ciekawa inicjatywa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, firmowana jako ważny element tegorocznej odsłony Parku Rzeźby w Parku Bródnowskim.

- Szkoła kierowana jest do osób, których doświadczeniem i praktyką jest praca w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, domach kultury, osiedlowych klubach i Centrach Aktywności Lokalnej dzielnicy Targówek – podkreśla Iza Kaszyńska, kuratorka programu i jednocześnie prowadząca.

Przewidziane do połowy lipca zajęcia, odbywające się po dwie godziny trzy razy w tygodniu w Domku Herbacianym w Parku Rzeźby na Bródnie, są realizowane z wykorzystaniem metodologii Active Citizens for Arts, programu British Council oraz doświadczeń edukatorek i kuratorów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To sposób na wydobycie potencjału i możliwości konkretnych osób i społeczności. Celem, jaki przyświeca prowadzonym zajęciom, jest tworzenie trwałych, opartych na dialogu sieci współpracy. Rozmowy i wypracowane strategie uwzględniają przede wszystkim potrzeby społeczności, co jest możliwe, dzięki włączaniu mieszkańców w wypracowanie planów działań.
Bez podziału na prowadzących i odbiorców

Jak mówi Iza Kaszyńska, w ostatnich latach wiele się zmieniło w pracy z publicznością. Obecnie osoby pracujące w instytucjach publicznych: edukacyjnych, kulturalnych czy artystycznych, stają przed nowymi wyzwaniami.

- Nie ma już tradycyjnego podziału na z jednej strony publiczność, widownię, odbiorców; a z drugiej na instytucje, artystki i artystów, edukatorki, instruktorów, nauczycielki – podkreśla Iza Kaszyńska. – W związku z tym jest więcej miejsca na otwarte, wzajemnie twórcze formy pracy i współpracy.

Od praktyków wymaga to wielodyscyplinarności, podejścia łączącego wiele dziedzin: od edukacji po literaturę i od sztuki po ogrodnictwo. Działania kierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów obejmują w coraz szerszym kontekście różne aktywności i wiele aspektów rzeczywistości.

Autorskie działania w Parku Rzeźby

Zajęcia Letniej Szkoły na Bródnie są programem edukacyjnych spotkań, które poszerzają wiedzę i praktykę pracy z grupami, publicznością, społecznością o nowe, otwierające i współangażujące zajęcia.

Zaproszeni eksperci; m.in. Aleksandra Janus, antropolożka, która współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności, Alicja Borkowska, reżyserka teatralna, której metodą pracy jest otwarty proces twórczy, dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy; Hanna Michoń, leśniczka, edukatorka Akademii Dzika Ochota; reprezentujący różne dziedziny, przedstawiają rozmaite narzędzia i metody, które mogą wzbogacać tematycznie i organizacyjnie działania i zajęcia. Pokazują nowe możliwości i podejścia.

Ciekawie zapowiada się to, co planowane jest po zakończeniu Letniej Szkoły. Będzie można bowiem, korzystając z pomocy artystek i edukatorek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sprawdzić zdobytą podczas zajęć wiedzę i doświadczenie, i zrealizować samodzielnie lub w zespole autorskie działanie w Parku Rzeźby. Ma to być praca skierowana do grup, z którymi uczestnicy Letniej Szkoły pracują na co dzień.

Każdy projekt otrzyma mini budżet na przygotowanie działania, a także wynagrodzenie dla osób realizujących przedsięwzięcie. Efekty wszystkich projektów zostaną zaprezentowane podczas jednodniowej plenerowej wystawy w Parku Rzeźby na Bródnie we wrześniu tego roku.

Jolanta Zientek-Varga
Fot. autorki