Sąsiedzkie miejsca na Pradze

Jest ich kilka, ale z ich oferty i wsparcia korzysta coraz więcej mieszkańców Pragi. Miejsca aktywności lokalnej, domy sąsiedzkie, czy ogólnie przestrzeń dla inicjatyw realizowanych przez mieszkańców i dla mieszkańców. Najbardziej znany ze względu na samą nazwę, jak i kilkuletnią historię zabiegów mieszkańców o stworzenie takiego miejsca jest Dom Sąsiedzki na Szmulkach („Moje Szmulki”) prowadzony od ub. roku przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, ale takich miejsc jest więcej. Czytelnia na Bazarze Różyckiego Fundacji Zmiana, lokal Towarzystwa Przyjaciół Pragi, placówka przy bibliotece na Golędzinowie, siedziba Rady Kolonii Śliwice, Kuchnia Czerwony Rower stowarzyszenia Otwarte Drzwi, czy część przestrzeni Domu Kultury Praga, to kolejne przykłady miejsc aktywności lokalnej na terenie Pragi.

Każde z nich tętni życiem oraz pomysłami i inicjatywami zgłaszanymi i realizowanymi przez mieszkańców. Spotkania czytelnicze, slajdowiska podróżnicze, konwenty miłośników gier planszowych, wspólne warsztaty kulinarne czy zajęcia językowe, to tylko niektóre przykłady realizowanych w MAL-ach aktywności. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście adresat – mieszkańcy, bez względu na wiek, poglądy, zasobność portfela. To również przestrzeń zwykłych, codziennych sąsiedzkich spotkań, których tak bardzo brakuje w zindywidualizowanym społeczeństwie, gdzie na co dzień w pośpiechu gonimy za swoimi sprawami. W MAL-u można przycupnąć na chwilę, porozmawiać, wymienić się przepisami, czy wspólnie zmierzyć się z różnymi problemami.

MAL-e to również miejsca troski o dobro wspólne. To właśnie w tych przestrzeniach rodzą się idee tworzenia ogrodów sąsiedzkich, zazieleniania ulic czy sprzątania okolicy. To również miejsca mniej formalnych spotkań z urzędnikami, zbliżania, a nie konfrontowania, co najlepiej widać w przypadku „Moich Szmulek”, gdzie mieszkańcy i urzędnicy potrafią w atmosferze dialogu i zrozumienia dyskutować o trudnych tematach dotyczących rewitalizacji Pragi, takich jak m.in. przeprowadzki z remontowanych kamienic. MAL-e to miejsca poszukiwania rozwiązań nawet najtrudniejszych problemów.
To miejsca, w których wykuwają się lokalne wspólnoty, wspólnoty mieszkańców świadomych wyjątkowości miejsc, w którym mieszkają oraz troszczących się o nie. Każdy MAL to w pewnym sensie bezcenny sojusznik samorządu w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju Warszawy, w tym Pragi. Ten potencjał miasto dostrzega, organizując konkursy na prowadzenie takich miejsc, jak i wspierając logistycznie, finansowo, czy poprzez rozwój kompetencji osoby zaangażowane w prowadzenie MAL-i. MAL-om życzymy, by troska o ich działalność i budowę wokół nich lokalnych wspólnot była cechą wspólną wszystkich warszawskich urzędników i samorządowców. Tylko poprzez wspierane oddolnych inicjatyw, a nie narzucając własne pomysły, można rozwijać ideę miejsc aktywności lokalnej.

Czytelników zainteresowanych ideą MAL-i odsyłamy na stronę miasta: inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie
KJ

Dzień Sąsiada w Domu Sąsiedzkim „Moje Szmulki” Fot. organizatora