Budowa II linii metra

W oczekiwaniu na odbiory

Choć budowa wschodnio-północnego odcinka II linii metra na Targówku zakończyła się w maju, nie nastąpiło jeszcze oddanie do użytku trzech stacji - Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Optymistyczne szacunki wskazywały, że nastąpi to jeszcze w sierpniu, ale już wiadomo, że taki scenariusz jest  nierealny. Czy ten odcinek metra będzie dostępny dla mieszkańców we wrześniu?

Kilka miesięcy po oddaniu inwestycji przez wykonawcę wciąż nie zakończyła się procedura odbiorów. Niby nic się nie stało, bo niektóre z odbiorów na poprzednich odcinkach metra trwały trzy miesiące i dłużej. W przypadku trzech stacji i wentylatorni na Targówku już dawno odbyły się odbiory przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną i przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Odbiory utknęły

Sprawa utknęła na szczeblu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który po sprawdzeniu dokumentacji znalazł w niej poważne braki i zwrócił się do inwestora o ich uzupełnienie. Czego brakuje w dokumentacji? Nie ma tam m.in. oświadczeń kierowników budowy, protokołów badań i sprawdzeń, projekt budowlany nie został ponadto uzupełniony o rysunki zawierające zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestycji. Rzeczniczka spółki Metro Warszawskie upiera się, że pełna dokumentacja została dostarczona inspektorowi budowlanemu już 18 czerwca, ale jednak sukcesywnie dosyła brakujące dokumenty. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie rozpocznie się, dopóki ten nie uzna, że pakiet dokumentów jest kompletny. Sprawa jest poważna, bowiem na inspektorze budowlanym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji inspektor niezwłocznie przystąpi do sprawdzenia, czy inwestycja powstała zgodnie z projektem. Ma na tę procedurę 21 dni. Niedawno odbyło się robocze spotkanie Zdzisława Sipiery, wojewody mazowieckiego z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, podczas którego ustalono, że w przypadku dostarczenia przez inwestora pełnej dokumentacji budowy do końca sierpnia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kontrolę i wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie do połowy września. Wszystkie strony zaangażowane w proces odbiorów mają nadzieję, że kontrola przebiegnie tak szybko, jak to możliwe i mieszkańcy pojadą tym odcinkiem metra już we wrześniu.

Czerpnio-wyrzutnia na Zaciszu

Tymczasem trwają intensywne prace na kolejnym odcinku metra na Targówku. Budowniczowie kolei podziemnej nie mają wakacji. Trwa budowa stacji Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Na stacji Zacisze (C19) wykonywane są drogi dojazdowe do prywatnych posesji. Wybudowano już murki prowadzące, czyli inaczej mówiąc ściany żelbetowe dla przyszłych ścian szczelinowych. Powstały ściany szczelinowe przy jednej z czerpnio-wyrzutni. Czerpnio-wyrzutnia jest naziemnym elementem wchodzącym w skład wentylatorni, umożliwiającym obustronną wymianę powietrza między pomieszczeniami metra a zewnętrzem.   

Trwają prace przy ekranach akustycznych i przy przebudowie sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych i sanitarnych, kolidujących z budową stacji. Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji.

Infrastruktura na kursie kolizyjnym

Na stacji Kondratowicza (C20) trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji i przejścia podziemnego wraz z wyjściami. Trwa także przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych i teletechnicznych znajdujących się na kursie kolizyjnym z budową stacji. Wykonywany jest ponadto strop przejścia dla pieszych pod ulicą św. Wincentego.

Na stacji Bródno (C21) przebudowywane są sieci – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza. Trwa budowa stropu przejścia dla pieszych pod Rembielińską wraz z wyjściami. Wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna komór kanalizacyjnych. Powstają ściany szczelinowe korpusu stacji, wyjść ze stacji, komory torów odstawczych, komory startowej tarczy drążącej TBM i komory rozjazdów. Powstają murki prowadzące dla ścian szczelinowych komory startowej TBM i wyjść ze stacji. Wykonywane są konstrukcje komór kanalizacyjnych, trwa przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z budową tej stacji. Wykonywany jest montaż ekranów akustycznych.

Tempo prac na trzech nowych stacjach na Targówku jest imponujące. Pociąga to za sobą spore trudności komunikacyjne dla mieszkańców dzielnicy. Z utęsknieniem czekają oni na zakończenie całej budowy. Sytuację znacząco poprawiłoby oddanie do użytku już wybudowanych stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

Elżbieta Gutowska