XI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Różności

Na XI sesji Rady Dzielnicy Praga Północ, mimo trwających jeszcze wakacji, frekwencja radnych była już prawie stuprocentowa. Rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad z niewielkimi zmianami w stosunku do zaproponowanego przez przewodniczącego.

Przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Wnioskowane przez zarząd przesunięcia w załączniku budżetowym dla dzielnicy zakładały m.in. wprowadzenie dodatkowych 133 tysięcy, z czego 106 na walkę ze smogiem w postaci wymiany kopciuchów w trzech lokalach mieszkalnych na Wileńskiej, Olszowej i Gersona i zastąpienie ich kotłami gazowymi. 300 tysięcy przeniesiono na lata 2020-21. W ramach bieżącego budżetu zaproponowano przesunięcia 50 tysięcy na imprezy kulturalne i 150 – na remont szatni przy Orliku na Targowej 86. Nowe zadanie to m.in. montaż klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Zmiany budżetowe przegłosowano stosunkiem głosów 13 za, przy 9 wstrzymujących się.

W ramach zmian osobowych w komisjach, przeprowadzono głosowanie na przewodniczącą komisji mieszkaniowej. Zgłoszono dwie kandydatury: Teresy Mioduszewskiej z PiS i Agnieszki £ozińskiej z KO. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie procedowany chwilę później wniosek wojewody o wygaszenie mandatu Łozińskiej. Przewodniczącą komisji lokalowej została Agnieszka £ozińska stosunkiem głosów 13:9, co wskazywało na pełne zaufanie do niej większości radnych, nie tylko z koalicji rządzącej (KO+Kocham Pragę).

Wojewoda w swym piśmie skierowanym do rady podnosił uzasadnioną, jego zdaniem, wątpliwość dotyczącą zamieszkiwania radnej na terenie dzielnicy, czyli naruszenie art. 383 par. 1 pkt 2 ustawy Kodeks Wyborczy i wzywał do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu radnej £ozińskiej. Ustawa wymaga od kandydata na radnego nie tylko zameldowania, ale faktycznego zamieszkiwania na terenie dzielnicy, w której jest radnym. Wojewoda wystosował zawarte w piśmie żądanie, mimo wyjaśnień przewodniczącego rady i przedłożenia przez zainteresowaną imiennych rachunków za media. Żadnych wyjaśnień na sesji nie usłyszeliśmy, ale radna składała je w przeddzień, na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa, prawa i samorządu lokalnego. Wyjaśnienia te większość radnych przekonały. Grażyna Szymańczuk domagała się jednak wniosku o podobne zbadanie przez wojewodę wszystkich pozostałych radnych, twierdząc, że wielu z nich także na Pradze nie mieszka.

Wobec braku reakcji ze strony rady, obiecała sama zgłosić ten problem do wojewody. Stosunkiem głosów 10 za 13 przeciw zaopiniowano negatywnie wygaszenie mandatu radnej Łozińskiej. To jednak nie zamyka sprawy, bowiem wojewoda może wydać zarządzenie w tej sprawie, z pominięciem rady dzielnicy.

Grzegorz Walkiewicz bezskutecznie próbował dopisać do porządku obrad punkt dotyczący informacji zarządu w sprawie remontu kamienicy przy Kłopotowskiego 30. Temat poruszył jednak w ramach kolejnych punktów porządku obrad. Budynek miał być remontowany, a de facto został rozebrany. Dyrektor ZGN Bożena Salich wyjaśniała, że remont przebiega zgodnie z projektem, który zakładał rozbiórkę tego, co niezbędnie konieczne. Niestety, zakres prac się zwiększył ze względu na zły stan techniczny budynku. Obiecała w najbliższych dniach zorganizować spotkanie z zaniepokojonymi zaistniałą sytuacją mieszkańcami. W ramach interpelacji i zapytań radnych radny Karol Szyszko poruszył temat parkingu na Wiosennej, gdzie pojawiły się szlabany zamontowane przez RSM Praga, a Grzegorz Walkiewicz sprawę remontu kamienicy przy Środkowej 23, w której mimo zdjęcia dachu, nadal mieszkają lokatorzy. Bożena Salich wyjaśniała, że dwie rodziny z najwyższego piętra odmawiają wykwaterowania. W długą dyskusję na temat remontów włączył się zastępca burmistrza Dariusz Kacprzak, wyjaśniając obszernie sytuację lokalową na Pradze Północ. Brakuje nadal co najmniej 300 mieszkań, a szans na budowę, np. kolejnego etapu osiedla komunalnego na Golędzinowie, na razie nie ma. Radny Mariusz Borowski zaproponował podreperowanie budżetu dzielnicy sprzedażą działki przy Radzymińskiej 39. Wobec wyczerpania tematów, przewodniczący rady Ireneusz Tondera zamknął sesję.

Kr.