Praska gabarytoza

Gabarytoza to przewlekła praska choroba objawiająca się powracającymi ciągle stosami wersalek, dywanów, szafek, drzwi i wielu innych przedmiotów, które w zasadzie nie mieszczą się w kategorii „odpady gabarytowe”. Czy można jej zapobiegać? Oczywiście - profilaktyka ma tutaj ogromne znaczenie. Zanim pozbędziemy się niepotrzebnego mebla lub innego przedmiotu, upewnijmy się, czy ktoś ze znajomych lub sąsiadów nie zechciałby go przyjąć. Inna opcja to poinformowanie o tym szerszego grona potencjalnie zainteresowanych, na przykład na lokalnej facebookowej grupie „Mieszkamy na Pradze Północ” lub „Uwaga, śmieciarka jedzie - Warszawa”.

Kolejna bardzo ważna kwestia to „Zasada 24h”, czyli wynikający z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku m.st. Warszawy” obowiązek wystawiania odpadów wielkogabarytowych nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym terminem ich odbioru. Przepisy są pod tym względem jednoznaczne. W paragrafie 7 ust. 2 wspominanego regulaminu możemy przeczytać, że odpady wielkogabarytowe należy zbierać luzem, w miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru lub w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, (…) spełniających wymagania określone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

Niestety, zasada ta powszechnie jest łamana. Wynika to m.in. z nieznajomości wyżej wymienionych przepisów oraz z tego, że administratorzy budynków nie upubliczniają harmonogramów odbioru gabarytów, mimo że są one dostępne na stronie firmy Lekaro (praskiego odbiorcy śmieci) pod adresem www.lekaro.pl/harmonogram-praga/ Warto zatem upomnieć się u swojej administracji o umieszczenie takiej rozpiski (najlepiej w wersji zalaminowanej, usztywnionej, w czytelnym formacje A3) na altanie śmietnikowej i/lub na klatkach schodowych. Poniżej przykład, z którego warto skorzystać.

Trzeba przy tym pamiętać, że terminy odbioru są różne dla poszczególnych adresów. Zgodnie z informacją na stronie Lekaro konieczność odbioru gabarytów należy zgłosić na 24h przed planowanym w harmonogramie terminem. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 22 112 02 84, mailowo na adres warszawa@lekaro.pl lub za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odpady niezgłoszone mogą nie zostać odebrane. Warto także zapoznać się z regulacjami na temat tego, co jest, a co nie jest gabarytem, oraz dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku odpadów poremontowych lub elektrośmieci (w tym żarówek i baterii), a także w razie pozbywania się jednorazowo większej ilości mebli. Takie informacje można znaleźć m.in. na stronach: https://czysta.um.warszawa.pl oraz http://www.porozumieniedlapragi.pl/nasze-rady-na-odpady/.

AT