Otwarty Kompostownik w VII Ogrodzie Jordanowskim

Otwarty Kompostownik powstał w VII Ogrodzie Jordanowskim 20 lipca 2019 r. podczas „Pikniku dla światozmieniaczy” zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ i zrealizowanego przez firmę Little Greenfinity, w ramach warsztatów kompostowania prowadzonych przez Łukasza Nowackiego (Fundacja Transformacja).

Z punktu widzenia ekologii, najlepiej jest kompostować odpady w miejscu ich powstania. Eliminujemy w ten sposób emisje związane z transportem. Dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą kompostować w domu, odpowiedzią jest Otwarty Kompostownik.

Z kompostownika może korzystać każdy w godzinach otwarcia Ogrodu – od 7.00 rano do zmierzchu.
Zasady prawidłowego kompostowania w otwartym kompostowniku

Kompostowanie to naturalna metoda zagospodarowania odpadów biologicznych, polegająca na rozkładzie materii organicznej przez bakterie, pierwotniaki, grzyby, dżdżownice, miliardy innych organizmów żywych czy wysoką temperaturę. Aby uzyskać dobrej jakości kompost, należy stosować się do kilku podstawowych wskazówek:

1. Kompostownik powinien znajdować się w zacienionym miejscu, bezpośrednio na gruncie, tak, aby umożliwić dostęp mikroorganizmom glebowym i dżdżownicom do kompostu oraz ułatwić swobodny przepływ tlenu i odpływ nadmiaru wody.

2. Kompostowany materiał należy układać w kompostowniku warstwami, a przed wrzuceniem kolejnej partii, przemieszać górną warstwę i dobrze ją napowietrzyć. Aby umożliwić dostęp tlenu do składowanego materiału, warto tworzyć warstwy z materiałów suchych (zrębki drewna, suche liście, sucha trawa, sucha słoma itp.) i przekładać je materiałem mokrym (np. odpadkami z naszego domu), najlepiej w proporcji 30:1. Pamiętajmy też, aby nie ubijać masy kompostowej. Kompostowany materiał przed umieszczeniem w kompostowniku warto rozdrobnić: gałązki połamać, skorupki pokruszyć, itd.

3. Kompostować można: skoszoną trawę (najlepiej przesuszoną), „chwasty” i inne rośliny zielne usuwane okresowo z ogrodu, liście, kwiaty; gałązki, a jeszcze lepiej przygotowane z nich zrębki; igły sosnowe lub z innych drzew iglastych (należy pamiętać, że zakwaszają one kompost, więc warto dodać trochę wapna ogrodniczego lub sproszkowanych skorup jaj, aby zrównoważyć pH); obierki i resztki warzyw, owoców (również te zgniłe lub spleśniałe), zgniecione skorupki jaj; fusy z kawy i herbaty, tekturę i papier po ich rozdrobnieniu (tylko papier zadrukowany na biurowej/domowej drukarce); skórki cytrusów i owoce cytrusowe (postępujemy jak w przypadku igieł sosnowych – dodajemy odrobinę wapna ogrodniczego lub większą ilość sproszkowanych skorup jaj); czerstwy lub spleśniały chleb (po rozdrobnieniu).

4. Nie wolno kompostować: papieru kolorowego, kredowego, zadrukowanego i pokrytego folią; roślin chorych (ale zgniłe, spleśniałe – można); odchodów zwierzęcych i ludzkich; mięsnych odpadów i kości; osadów ściekowych i chemikaliów; odpadów nieulegających biodegradacji, tj. plastik, folia, puszki itp.; gotowanych resztek z kuchni.

Materia kompostowa pozostawiona sama sobie w pryzmie, przetwarzana jest na kompost w ciągu 8-12 tygodni, w zależności od tego, jaki materiał był kompostowany, jak był rozdrobniony (im mniejsze kawałki, tym szybszy proces kompostowania) i jaką zawartość wilgoci posiadał.

Przewracając pryzmę regularnie co kilka dni, możemy proces kompostowania skrócić nawet do 18-24 dni. Wszystko dzięki temu, że dostarczamy tlen z powietrza atmosferycznego mikroorganizmom tlenowym, które przyspieszają rozkład materii organicznej. Efektem regularnego napowietrzania kompostu jest podniesienie temperatury w pryzmie kompostowej nawet do 65-85oC i przyspieszony proces rozkładu kompostowanych odpadków.

Dojrzały kompost ma ciemny kolor, jest kruchy i grudkowaty, nie można w jego składzie rozpoznać materiałów, które zostały użyte do zbudowania pryzmy kompostowej. Kompost dobrej jakości ma przyjemny, słodki zapach leśnej gleby.