Spłaciłeś wcześniej kredyt? Wystąp o zwrot pieniędzy.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatnimi wyrokami potwierdza, że ochrona konsumentów powinna mieć kompleksowy i proeuropejski wymiar. Oprócz głośnego rozstrzygnięcia dotyczącego kredytów frankowych niedawno TSUE stanął w innej sprawie w obronie konsumentów.

Osoby, które dokonały wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego niż zakładała to umowa, powinny otrzymać zwrot części kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z dnia 11 września 2019 r., C-383/18) konsumenci w przypadku dokonania przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki zaciągniętej w banku lub innej instytucji kredytującej, mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości proporcjonalnej do skróconego okresu kredytowania. Kredytodawca ma wówczas obowiązek rozliczenia się ze swoim klientem. Banki muszą zatem zwrócić m.in. część: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia.

Co to oznacza? Przykładowo: jeżeli zaciągnąłeś kredyt z okresem spłaty 10 lat i bank pobrał od Ciebie prowizję w wysokości 10.000,00 zł, przy czym całość kredytu została przez Ciebie spłacona w ciągu 5 lat, to wówczas bank powinien zwrócić Ci prowizję w wysokości 5.000,00 zł.

Czas pokaże, czy instytucje finansowe będą stosować się do wyroku. Konsument, który nie otrzymał zwrotu opłaty powinien złożyć reklamację. W przypadku odrzucenia reklamacji koniecznością może być skierowanie sprawy do sądu. W takiej sytuacji potrzebna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

adwokat Marek Chudzicki
www.adwokatchudzicki.pl