Więcej lasów na Białołęce

W Warszawie rozpoczęły się jesienne nasadzenia w miejskich lasach. Jeszcze w tym roku pojawi się w nich ponad 100 tys. dodatkowych drzew. Wyrosną na terenach porolniczych i poprzemysłowych. W ramach Warszawskiego Planu dla Klimatu, lasów przybędzie także na Białołęce.

Akcja dodatkowych nasadzeń wpisuje się w program działań na rzecz klimatu. Więcej zieleni sprawi, że mieszkańcy stolicy będą oddychać czystszym powietrzem. Na Białołęce zalesionych zostanie ponad 10 ha nowych gruntów, m.in. na osiedlu Choszczówka, Buchnik oraz w Lesie Dąbrówka.

Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne, że Białołęka, która cierpi na brak działek inwestycyjnych, przekazała Lasom Miejskim tereny do zalesienia. Jednak wytypowane do zalesiania obszary, to działki, których ze względu na plany miejscowe, nie można wykorzystać w żaden inny sposób. To nieużytki, często przylegające do lasów, porośnięte krzakami i samosiejkami. Przed rozpoczęciem nasadzeń trzeba je wysprzątać oraz usunąć z nich rośliny z gatunków inwazyjnych.

Gatunki sadzonych drzew będą dostosowane do warunków glebowych na konkretnym terenie. Wśród nich są dęby, lipy, klony, brzoza, olsza a także gatunki wzbogacające różnorodność, takie jak jarząb, jabłoń, grusza i czereśnia. Chodzi o to, aby część z nich była źródłem pokarmu dla pszczół.

Warto nadmienić, że Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary (8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta). W ramach Warszawskiego Planu dla Klimatu Lasy Miejskie-Warszawa w tym roku otrzymały ponad 50 ha terenów, a część z nich będzie zalesiona.
 

JK