W wiśniewskiej garnkowni pani Wandy

To tytuł książki Elżbiety Miecznikowskiej, która ukazała się nakładem Fundacji AVE i Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 5 października w ratuszu Białołęki, wraz z promocją książki, odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Wandzie Szrajberównie, artystce związanej z białołęckim Wiśniewem.

Przed laty w naszej gazecie pisaliśmy o starej kaflarni profesora Stanisława Jagmina, wybitnego przedstawiciela polskiej ceramiki artystycznej, patrona jednej z białołęckich ulic. Tym bardziej cieszy fakt, że ktoś podjął temat i poszedł ceramicznym tropem historii Białołęki. Stało się to w efekcie pewnego odkrycia.

Otóż etnolog Elżbieta Miecznikowska z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, sprawująca pieczę nad tamtejszymi zbiorami etnograficznymi, zauważyła wśród innych eksponatów wyroby ceramiczne z napisem „Wiśniewo”. Zaintrygowana, ustaliwszy ich proweniencję ze Stacji Doświadczalnej dla Ceramiki Ludowej w Wiśniewie, zajęła się losami kierowniczki stacji, Wandy Szrajberówny, siostrzenicy profesora Jagmina, która w 1924 roku wydzierżawiła od wuja kaflarnię, aby urządzić w niej placówkę wspierającą ludowe rzemiosło garncarskie.

Więcej o życiu wspaniałej artystki i pedagoga, Wandy Szrajberówny, a równocześnie o tym mniej znanym fragmencie historii przedwojennej Białołęki dowiecie się Państwo z książki „W wiśniewskiej garnkowi pani Wandy”, która zrodziła się z badawczej pasji i której egzemplarz każdy uczestnik sobotniego spotkania promocyjnego w sali konferencyjnej białołęckiego ratusza otrzymał w prezencie.

Rozmowę z gośćmi – autorką książki, Elżbietą Miecznikowską, a także z dr Anną Wiszniewską z Instytutu Sztuki PAN, biografistyką Stanisława Jagmina oraz Leonardem Sobierajem, dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku, prowadził Bartłomiej Włodkowski.

Spotkanie uświetnił koncert „Kapeli Falenica” Piotra Kaznowskiego - jednego z najlepszych w Polsce zespołów „muzyki korzeni”, a całemu wydarzeniu towarzyszyły zajęcia dla dzieci - warsztaty z lepienia garnków.

Kolejna okazja zdobycia książki Elżbiety Miecznikowskiej „W wiśniewskiej garnkowni pani Wandy” nastąpi 7 listopada 2019 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Joanna Kiwilszo