XIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Patron Monteverdi i linia 527

Była to krótka, zwyczajna sesja odbywająca się w obecności mieszkańców, w trakcie której głosowano m.in. nad zmianami w budżecie na ten rok.

Zmiana polegała na zwiększeniu wydatków o kwotę blisko 19,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem na projekt edukacyjno-oświatowy realizowany przez szkołę podstawową nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego, w ramach programu UE pod nazwą „Kształcimy Europejczyka otwartego na świat”. Środki te zostaną przeznaczone na podróże w ramach wizyt przygotowawczych oraz na zakup słowników, kart pamięci i przewodników.

W kolejnym punkcie sesji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy biegnącej od Giuseppe Verdiego w kierunku zachodnim, następnie w kierunku północnym i ponownie zachodnim, między ulicami Luciano Pavarottiego i Giacomo Pucciniego. Nowa ulica będzie nosiła nazwę Claudio Monteverdiego.

Obecni na sesji mieszkańcy narzekali na niekorzystne rozwiązanie komunikacyjne. Po oddaniu do użytku nowych stacji metra linia autobusowa 527 została skrócona i kończy się obecnie przy stacji metra Trocka. Wedle mieszkańców należało pozostawić starą trasę tego autobusu, która kończyła się na pętli przy ulicy Esperanto. Trasa została zmieniona mimo protestów mieszkańców i wsparcia dla postulatu pozostawienia starej trasy, teoretycznie deklarowanego przez radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy.

(egu)