Strefa płatnego parkowania na Pradze

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ. Przygotowany na ich podstawie projekt przedłożony zostanie Radzie Miasta na początku przyszłego roku.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) działa w Warszawie od 1999 roku. W jej zasięgu znajduje się również centralna część Pragi-Północ: obszar pomiędzy al. Solidarności, Targową, nasypem kolejowym i Portem Praskim.

Ostatnie rozszerzenie strefy na Pradze miało miejsce w 2013 roku. Obecny pomysł zmian, postulowany przez wielu mieszkańców i radnych, wynika z oddania do użytku II linii metra i wpływu tej inwestycji na parkowanie. Dziś centrum Pragi traktowane jest jako punkt przesiadkowy (z samochodów do komunikacji publicznej) przez osoby, które tutaj nie mieszkają ani nie pracują.

Jest jeszcze inny problem, związany z oddaniem do użytku nowych inwestycji na Pradze. Wiele z nich udostępnia miejsca postojowe na zasadach komercyjnych, jednak wielu przyjeżdżających, zamiast płacić, woli korzystać z darmowych miejsc na drogach publicznych, osiedlowych ulicach lub skwerach. Rosnąca liczba samochodów spoza Pragi skutkuje coraz większymi problemami ze znalezieniem miejsc postojowych dla mieszkańców oraz praskich przedsiębiorców. Zastawiane są chodniki, niszczone trawniki oraz powstaje chaos przestrzenny, który ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Rozwiązaniem może być poszerzenie SPPN tak, aby uporządkować parkowanie i wyznaczyć miejsca legalne.

Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie nawet symbolicznych opłat skłania część kierowców do pozostawienia samochodu w domu, a jeżeli nie, to mobilizuje do krótszego postoju, co zwiększa rotację pojazdów i ułatwia znalezienie wolnego miejsca innym. Z kolei mieszkańcy strefy mogą korzystać z abonamentu, uprawniającego do darmowego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich planuje rozszerzenie strefy na Pradze-Północ o te obszary, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego oraz pomiarem liczby aut parkujących na ulicach w różnych porach dnia i dotyczy oznakowania miejsc postojowych – zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe w strefie należy formalnie wyznaczyć, przy czym wyznaczenie miejsc dotyczy tylko ulic, nie obejmuje podwórek czy istniejących garaży oraz parkingów. W uzasadnionych przypadkach rozważana będzie również zmiana organizacji ruchu lub budowa dodatkowych zatok.

Należy jeszcze dodać, że opłata za postój w SPPN w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00, a obowiązujące stawki za postój to:
- pierwsza godzina - 3,00 zł
- druga godzina - 3,60 zł
- trzecia godzina - 4,20 zł
- czwarta i kolejne godziny - po 3,00 zł.

Konsultacje na Pradze będą trwały do 10 listopada. Opracowany na ich podstawie projekt rozszerzenia SPPN zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy, która podejmie ostateczną decyzję. W przypadku decyzji pozytywnej zmiany nastąpią w połowie 2020 roku.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania konsultacyjne: 15 października w Muzeum Warszawskiej Pragi i 17 października w Administracji Obsługi Mieszkańców ZGN przy ul. Tarchomińskiej 14. Okazało się, że twierdzenie ZDM, jakoby rozszerzenie SPPN miałoby być wyjściem naprzeciw postulatom mieszkańców, nie do końca jest prawdziwe. Nie tylko przyjezdni bowiem parkują nielegalnie. Również wielu mieszkańców Pragi tradycyjnie wykorzystuje „dzikie” miejsca do parkowania swoich pojazdów i dlatego rozszerzenie SPPN budzi ich sprzeciw.

Zwracano też uwagę, że SPPN nie spełnia już swego zadania, jakim jest zapewnienie płynności miejsc postojowych, ponieważ przestał działać bodziec finansowy. Zdaniem niektórych rozmówców obowiązujące obecnie stawki za postój są za małe i nie stanowią żadnej bariery dla kierowców. Konieczne jest podniesienie opłat, bo inaczej rozszerzenie SPPN na Pradze nie ma sensu.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich zgodzili się, że strefa płatnego parkowania ma wiele wad i wiele rzeczy trzeba poprawić, niemniej rozszerzenie jej na Pradze jest konieczne, głównie ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Kolejne spotkania odbędą się o godz. 18.00 w dniach:
- 24 października (czwartek) Klub Kuźnia, ul. Ząbkowskiej 42
- 25 października (piątek) Kuchnia Czerwony Rower, ul. Targowa 82
- 28 października (poniedziałek) Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82
- 29 października (wtorek) Szkoła podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20

Ponadto przewidziane są spacery w soboty:
26 października (zbiórka pod Domem Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2)
9 listopada (zbiórka pod Biblioteką przy ul. Radzymińskiej 50) w godzinach 11.00-12.30.

Uwagi można przesyłać na adres:
sppnpraga@zdm.waw.pl
JK