Chłodnym okiem

Budżet 2020

W czwartek, 17 października, Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała budżet Pragi na 2020 rok. Budżet prosty nie jest. Pierwsze spojrzenie daje taki obraz - ogólne wydatki na poziomie 2019 roku ze znacznie zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi. Dopiero głębsza analiza pokazuje realia. W sferze wydatków bieżących budżet znaczącego wzrostu nie przewiduje. Powód jest bardzo prosty. Wszystkie samorządy w Polsce notują zmniejszenie swoich dochodów własnych. ¯eby komuś dać, trzeba komuś zabrać. Wszystkie rządowe programy społeczne, jak zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia, obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%, likwidacja opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego w zakresie gruntów mieszkaniowych i konieczność zwrotu środków pobranych, wyższe wpłaty do budżetu państwa, tzw. janosikowe - powodują zmniejszenia dochodów samorządów, a co za tym idzie - wydatków. Kwotę niedoborów na Pradze zarząd szacuje na poziomie 47 milionów złotych (w skali Warszawy prawie miliard) co nie oznacza, że bez tych środków dzielnica przestanie funkcjonować. Może być skromniej, zapewne trakcie roku pojawią się dodatkowe środki, tak jak w latach ubiegłych (w roku bieżącym - 22 miliony). Największe braki widzimy w gospodarowaniu nieruchomościami (24 miliony) i edukacji (12-16 milionów). Z doświadczenia jednak wiem, że w tych dziedzinach najczęściej dostawaliśmy dodatkowe wsparcie od miasta w trakcie roku. Na co planujemy wydać pieniądze w 2020? Gros środków pochłonie oświata - ponad 146 milionów, następnie gospodarka nieruchomościami 82 miliony i opieka społeczna 66,5 miliona. Na dalszym miejscu są administracja 26 milionów, kultura 8,5 miliona i sport 7 milionów. Ponad 2 miliony zostanie wydatkowane na projekty z budżetu obywatelskiego.

Ciekawy jest jak zwykle budżet inwestycyjny. Nowością w nim jest doposażanie budynków komunalnych w windy, na który to program chcemy przeznaczyć w 2020 ponad 5 milionów złotych i nie będzie to tylko program jednoroczny. Prawie 40 milionów zabezpieczone jest na rewitalizację i doposażanie w ciepło sieciowe kolejnych budynków komunalnych. Kończyć będziemy remont SP 30 na Kawęczyńskiej 2 i rozpoczynać od dawna planowaną budowę kompleksu sportowego przy SP 73 na Białostockiej, a także budowę żłobka w budynku komunalnym przy Stolarskiej. Podłączymy także do miejskiej sieci cieplnej Zespół Szkół 40 przy Objazdowej. Zyska zadaszenie orlik przy Szanajcy, a modernizację plac zabaw w Ogrodzie Jordanowskim na Namysłowskiej. Prawie 1,5 miliona zł pochłonie modernizacja Parku Michałowskiego. Finansowane będą także inne tematy „zielone”. Dokończona zostanie ulica Korsaka. W warstwie merytorycznej nie jest to zły budżet. Pomysłów jest więcej, ograniczają je możliwości finansowe. Priorytetem pozostaje w sferze inwestycji gospodarka komunalna, a w zakresie wydatków bieżących oświata.

PS. Wszystkim, którzy wsparli listę SLD Lewica, a było nas ponad 6000 osób na Pradze składam podziękowania.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl