Konkurs na zaprojektowanie parku Botewa

25 października o godz. 12.00 upłynął termin składania prac w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Botewa na Tarchominie.

O planach zagospodarowania zielonego terenu w kwartale ulic Botewa, Ćmielowskiej, Myśliborskiej i Światowida pisaliśmy już dwukrotnie, w 18 i 20 numerze NGP z 24 października i 21 listopada 2018 roku. Przedstawiliśmy wtedy podstawowe założenia koncepcji urbanistów przemiany zaniedbanego terenu w miejsce wypoczynku i rekreacji, jak również wstępne opinie mieszkańców Tarchomina, zebrane podczas konsultacji społecznych, przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku.

Warto przypomnieć, że w ramach tych konsultacji mieszkańcy wypowiedzieli się za zachowaniem naturalnego charakteru przestrzeni między Ćmielowską i Botewa, a więc oparciu się w projekcie na naturalnym ukształtowaniu terenu i istniejących zasobach zieleni. Ogólnie mówiąc, spodobał się pomysł odtworzenia dawnego stawu i wyposażenia terenu w ławki oraz obiekty małej architektury, ale przy zachowaniu jak największej liczby rosnących tam drzew i krzewów.

Po zakończeniu konsultacji sprawa parku Botewa jakby przycichła, cały czas jednak budziła zainteresowanie naszych czytelników. I słusznie, bo przez rok sporo się wokół skweru działo. Został rozpisany konkurs na projekt parku. Na konkurs wpłynęło sześć prac. Teraz trwa szyfrowanie dostarczonych materiałów po to, by zapewnić całkowitą bezstronność przy ocenie prac.

- Bardzo się cieszę, że konkurs na zagospodarowanie parku Botewa spotkał się z taką popularnością wśród pracowni architektonicznych. Mam nadzieję, że ilość przełoży się na jakość i w efekcie zwycięska praca w ciekawy i funkcjonalny sposób zaaranżuje tę cenną przestrzeń w sercu Tarchomina – mówi Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza dzielnicy Białołęka, odpowiedzialny m.in. za zieleń w dzielnicy.

Sąd konkursowy będzie oceniał atrakcyjność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań, stopień spełnienia programu funkcjonalno–przestrzennego i optymalizację zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym. W pracach konkursowych powinny być również uwzględnione założenia wypracowane podczas konsultacji społecznych.

Po wyborze zwycięskiej pracy, pracownia, która go wykonała, zostanie zaproszona do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W następnym kroku zostanie wybrany wykonawca prac, który zrealizuje inwestycje. Planuje się, że park Botewa zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

JK