O bezpieczeństwie na Szmulkach

We wtorek 22 października, w gmachu zespołu szkół przy ulicy Otwockiej 3 odbyło się spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie Szmulowizny i Michałowa. W zorganizowanym przez pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży miejskiej, rady dzielnicy, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, dyrekcji szkoły oraz wielu mieszkańców. Spotkaniu przewodniczył Mariusz Borowski z komisji bezpieczeństwa i prawa lokalnego rady dzielnicy.

Spotkanie miało charakter problemowy. Przybyli mogli podzielić się po raz kolejny swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w tej części Pragi. Wśród zgłaszanych postulatów część dotyczyła nielegalnego parkowania, aktów wandalizmu, sprzątania po czworonogach, ale i spraw bardzo poważnych, takich jak handel środkami odurzającymi czy rozboje.

Wielu zebranych, jako jeden ze sposobów na rozwiązanie przynajmniej części problemów, wskazywała rozwój monitoringu miejskiego. Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” przypomniał, że to nie pierwsze tego typu spotkanie, na którym ten postulat się pojawiał, i nadal nie widać efektów. Przedstawiciel stowarzyszenia zaapelował ponadto o zwiększenie, szczególnie w godzinach nocnych, liczby patroli policji i straży miejskiej, w tym patroli pieszych, a także o kontynuowanie doświetlania przedeptów i podwórek. O monitoring w obrębie szkoły po raz kolejny zaapelowała Renata Wilczyńska, dyrektorka placówki przy Otwockiej. Wielu mieszkańców apelowało również o rozwiązania, uspokajające ruch na lokalnych ulicach, a także poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach na wysokości Dworca Wschodniego (ZDM ma w przyszłym roku zamontować w tym miejscu sygnalizację).

Przedstawiciele służb i Delegatury Biura Bezpieczeństwa skrupulatnie notowali uwagi uczestników spotkania i obiecali przeanalizowanie wszystkich zgłoszonych spraw.

JK