Basen po remoncie

Pływalnia oraz hala sportowa Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi-Północ przy ul. Jagiellońskiej 7 zostały otwarte po remoncie. Był on niezbędny z uwagi na zalecenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zostaliśmy wezwani do wykonania remontu dachu pływalni oraz hali przy ul. Jagiellońskiej 7. Zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie pływalni mogło być uciążliwe dla mieszkańców Warszawy, ale decyzja o konieczności przeprowadzenia prac naprawczych była niepodważalna – mówi Dorota Wajszczak, p.o. dyrektora DOSiR.

Remont przebiegał sprawie, ale w jego trakcie napotkano nieprzewidziane wcześniej utrudnienia, które wydłużyły prace.
- Cieszy nas, że remont został przeprowadzony bardzo skrupulatnie. W trakcie prac, po zdjęciu poszycia dachowego okazało się, że jedna z belek podtrzymujących konstrukcję dachu była w fatalnym stanie. Wykrycie tego faktu przed rozpoczęciem remontu było niemożliwe. Zwiększenie zakresu remontu wydłużyło czas zamknięcia obiektu, mamy jednak pewność, że nasi użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z pływalni – dodaje Dorota Wajszczak.

Podczas remontu m.in.:

- usunięto membranę z powierzchni dachu hali basenowej i hali sportowej wraz z ułożeniem nowej papy;

- wymieniono pakiety szyb zespolonych nad wejściem głównym budynku;

- naprawiono elementy nad halą pływalni, usunięto membranę oraz uszkodzone płyty z poliwęglanu komorowego i zamontowano nowe;

- zdemontowano obróbki blacharskie oraz orynnowania na połaciach dachu;

- zamontowano instalację przeciwoblodzeniową w orynnowaniu;

- uzupełniono instalację odgromową.

Koszt prac wyniósł ok. 1,6 mln zł, trwały pięć miesięcy. DOSiR przy Jagiellońskiej 7 został ponownie uruchomiony 4 listopada.