Chłodnym okiem

Płatne parkowanie raz jeszcze

Temat rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze Północ pojawia się w moich felietonach od 2015 roku. Jestem zwolennikiem rozszerzenia strefy istniejącej od 1999 roku. Na Pradze parkometry stoją z grubsza na zachód od Targowej do Wisły, pomiędzy al. Solidarności a mostem średnicowym. Wraz z rozpoczęciem budowy drugiej linii metra można się było spodziewać po zakończeniu budowy kolejnych stacji zintensyfikowanego ruchu samochodowego w ich rejonie. I tak się stało. Zatarasowane są chodniki i rozjeżdżane tereny zielone. Kierowcy bardzo często zapominają, że nie są jedynym użytkownikiem przestrzeni miejskiej. Problem od lat zauważalny, nijak nie może znaleźć rozwiązania. Wszyscy najchętniej parkowaliby za darmo. Mieszkańcy Pragi najchętniej przed posesją tak, żeby jeszcze wzrokiem z okna chronić swoje dobro. Na sesji z maja 2019 Rada Dzielnicy zdecydowaną większością głosów podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat uporządkowania parkowania na terenie dzielnicy Praga Północ, w kontekście rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Do stycznia 2020 ma być przedstawiony raport z konsultacji organizowanych przez ZDM. Problem, który dziś dzieli radę, to zakres rozszerzenia strefy. W planach ZDM jest to to tylko część dzielnicy bez osiedli na Pradze I, II i III i Szmulowizny. Część radnych, do których i ja się zaliczam chciałoby, aby strefa obejmowała cała Pragę. Niestety, ZDM nie poddał całości dzielnicy analizie, która odpowie na pytania np. czy zmniejszy to liczbę miejsc parkingowych na Pradze, czy potrzebne będą zmiany inwestycyjne w zakresie geometrii ulic. Ja osobiści nie oczekuję, że wszystko zostanie zrealizowane w ciągu jednego roku. Ze względu na koszty dopuszczam etapowanie działań, ale oczekuję, że Rada Warszawy jeszcze w tym roku podejmie wiążące decyzje w sprawie. Jesteśmy już blisko i najwyższy czas przeciąć spychologię i odkładanie sprawy w czasie. Nie jesteśmy w stanie wybudować parkingów podziemnych czy wyznaczyć wielu nowych miejsc parkowania. Praga dusi się w chaosie byle jak i byle gdzie parkujących aut. Czas to uporządkować. Brak środków finansowych, będący skutkiem działania rządu, wpłynie także niekorzystnie na inne przedsięwzięcia komunikacyjne na Pradze. Zapowiedziano już opóźnienia w dokończeniu centralnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej od Targowej do Dworca Wschodniego, nieprędko rozpoczną się prace nad Trasą Tysiąclecia i Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Jedno, co jest pocieszające, że utrzymane zostaje w pełni finansowanie drugiej linii metra (ok. 1 mld złotych). Praga Północ staje się obszarem intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Szczególnie tam strefa jest konieczna.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl