Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Od 3 grudnia mieszkańcy Warszawy mogą składać projekty do 7. edycji budżetu obywatelskiego, drugiej realizowanej w tym roku. Pomysły złożone do 21 stycznia będą miały szansę być zrealizowane w roku 2021.

7. edycja budżetu obywatelskiego daje, po raz kolejny, możliwość złożenia projektów nie tylko na poziomie dzielnicowym, ale także ogólnomiejskim, które mogą objąć swoim zasięgiem kilka dzielnic.

3 grudnia rozpoczął się etap składania projektów, dlatego też przypomnijmy kilka podstawowych zasad:
- wszystkie elementy projektu, począwszy od procedury wyłonienia wykonawcy do realizacji, muszą być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
- mieszkańcy muszą mieć możliwość skorzystania z projektu przez min. 25 godzin tygodniowo (w przypadku projektów zakładających inwestycję, budowę infrastruktury itp.), a w przypadku projektów tzw. „miękkich” zakładających np. zorganizowanie zajęć sportowych czy warsztatów zasady rekrutacji muszą być jasno określone, a za uczestnictwo w takich zajęciach nie może być pobierana opłata.

Należy też pamiętać, że szacowany koszt projektu na poziomie ogólnomiejskim nie może być wyższy niż 4 986 681,80 zł, a w przypadku projektów dotyczących Pragi-Północ nie może przewyższyć kwoty 432 179,00 zł.

Składając projekt warto zweryfikować teren, na którym planuje się realizację pomysłu - mogą to być jedynie tereny należące do Miasta i takie, które nie są oddane w dzierżawę. Zachęcamy do korzystania z serwisu mapa.um.warszawa.pl oraz do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Urzędu celem sprawdzenia własności terenu. Lista pracowników wraz z obszarami tematycznymi, którymi się zajmują znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ w zakładce „budżet obywatelski”.

Projekt do budżetu obywatelskiego może być złożony przez maksymalnie trzy osoby w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy lub przez internet za pośrednictwem strony www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Formularz zgłoszenia projektu wraz z formularzem listy poparcia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Do każdego projektu musi zostać dołączona lista poparcia:
- dla projektów dzielnicowych zawierająca 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy,
- dla projektów ogólnomiejskich zawierająca 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz mediów społecznościowych, na których publikowane będą wszystkie aktualności dot. budżetu obywatelskiego na Pradze-Północ. 

Materiał przygotowany przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.