Dotacje na (praskie) zabytki

Do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace remontowe przy obiektach zabytkowych. O dofinansowanie prac z miejskiej kasy mogą występować właściciele (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego) obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), o ile takie obiekty znajdują się na terenie Warszawy.

Środki można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane (za wyjątkiem nadbudów lub rozbudowy budynku, jego termomodernizacji czy wymiany oryginalnych stropów i stolarki okiennej). Dotacje przyznawane są przez Radę Miasta st. Warszawy w oparciu o decyzję specjalnej komisji, której prace koordynuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Oprócz dotacji na prace planowane w 2020 r. właściciele budynków zabytkowych mogą wystąpić o refundację kosztów prac poniesionych w 2019 r. Odpowiedni wniosek trzeba będzie złożyć w terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Warto wnioskować o środki na remont zabytku. Dotacja może stanowić spore wsparcie dla właścicieli takich obiektów, w tym wspólnot mieszkaniowych. Jak informowali przedstawiciele BSZK na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 28 listopada br. w Centrum Kreatywności przy Targowej 56, średnio można otrzymać dotację do wysokości 50% kosztów prac, przy czym maksymalna kwota może wynieść 0,5 mln zł. W 2020 r. łącznie na dotację Rada Miasta ma przeznaczyć ok. 15 mln zł (kwota zbliżona do tegorocznej).

O tym, że warto starać się o środki z BSKZ na remonty budynków, świadczą pozytywne przykłady właścicieli budynków przy Marcinkowskiego, Brzeskiej, Jagiellońskiej czy Wileńskiej, którzy otrzymali miejską dotację.

Kolejne spotkanie informacyjne w sprawie dotacji na zabytki odbędzie się w pawilonie Zodiak 6 grudnia br. o godz. 17:30. Szczegółowe informacje o dotacjach dostępne są również na stronie internetowej BSKZ http://zabytki.um.warszawa.pl/content/broszura-dotacje-2019-edycja-ii.

Krzysztof Michalski