Chłodnym okiem

Jeszcze o budżecie, czyli co nam miasto szykuje

O dzielnicowym załączniku do budżetu m.st Warszawy pisałem już niejednokrotnie. Dziś słów kilka o zadaniach, które miasto bezpośrednio lub poprzez swoje jednostki organizacyjne będzie w roku przyszłym i nie tylko realizować na Pradze. Są to często zadania wieloletnie, często etapowane lub też jednoroczne zadania z budżetu partycypacyjnego, które realizowane być mają na terenach zarządzanych przez jednostki miasta. W roku 2020 powinno się zakończyć kilka z nich. Oprócz zadań realizowanych przez dzielnicę wpłyną na wygląd naszej Pragi. Zacznę może od tematów z budżetu partycypacyjnego. W roku przyszłym powinny się zakończyć takie zadania jak fontanna w Parku Praskim 2019-20 - 0,4 mln, sąsiedzkie podwórka na Nowej Pradze 2019-20 - 0,8 mln, nowe atrakcje w Parku Praskim 2020 - 0,4 mln, modernizacja Parku Praskiego - 0,1 mln, rabata przy Dąbrowszczaków 2020 -70000 zł. Kontynuowany będzie projekt zielone skwery Pragi 2018-21 - 0,7 mln. Z zakresu drogownictwa czeka nas rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie z zabezpieczeniem przeciwpożarowym 2011-21 - 10 mln i przebudowa ul. Środkowej 2018-21 - 3,2 mln. Od kilku lat w budżecie miasta są takie zadania jak zagospodarowanie tymczasowe bazaru Różyckiego - 5,8 mln 2017-20, praski dom rzemiosła Młyn Michla 2017-21 - 4,3 mln, Centrum Kreatywności Nowa Praga 2016-22 - 1,6 mln, modernizacja przychodni SZPZLO Praga Północ 2015-20 - 2,9 mln (dotyczy przychodni przy Radzymińskiej). W przyszłym roku kończyć się będzie rewitalizacja Jagiellońskiej 28 (teatr Baj i przedszkole) 2015-20 - 7,1 mln. Przeciągnie się zapewne rewitalizacja Pałacyku Konopackiego zaplanowana na lata 2016-21 - 9,1 mln. Nowością będzie monitoring na terenie ZOO 2020 za kwotę 1 mln. Dofinansowany będzie także remont kamienicy przy Markowskiej 16. Niestety, są jeszcze zadania od dawna oczekiwane przez dzielnicę, lecz nie znajdujące swojego odzwierciedlenia w zapisach budżetowych miasta. Do takich trzeba zliczyć budowę obwodnicy od ronda Wiatraczna do węzła Żaba, budowę odcinka „B” Trasy Świętokrzyskiej pomiędzy Targową a Dworcem Wschodnim, budowę Trasy Tysiąclecia. Duże zainteresowanie na Pradze wzbudziła idea budowy kładki pieszo-rowerowej na linii Karowa/Okrzei. Niestety odpowiednich zapisów w budżecie miasta nie widać. Czyżby miało skończyć się na ładnych wizualizacjach? Praga potrzebuje remontów substancji komunalnej i inwestycji miejskich, śmiało inwestują na Pradze inwestorzy prywatni. Oczekiwać by od nich należało większego zaangażowania w infrastrukturę miejską skorelowanego z polityką miasta. Pracujemy nad tym.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl