Chłodnym okiem

Pracowity rok

Rok 2019 był trudnym i pracowitym rokiem dla pólnocnopraskiego samorządu. Było to pierwszy rok pięcioletniej kadencji. Ukonstytuowany na początku roku układ klubów radnych PiS, PO i Kocham Pragę i radnych niezależnych z SLD i Wygra Warszawa nie uległ zmianie. Współrządzi, tworząc zarząd dzielnicy, koalicja PO i Kocham Pragę przy wsparciu radnych SLD w radzie dzielnicy. Koalicja ma swoje wzloty i upadki (zmiany w zarządzie), ale w gruncie rzeczy ten pierwszy rok może zaliczyć do udanych. Największa jednostka urzędu ZGN oprócz bieżącego zarządzania ponad 700 nieruchomościami realizuje dwa ważne programy „ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”, dzięki któremu do końca listopada w samym tylko roku 2019 udało się przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej 22 nieruchomości, w których jest 530 lokali i „zintegrowany program rewitalizacji”, w którym po raz pierwszy od wielu lat w III kwartale br. udało się pozyskać środki unijne na remont dwóch wielorodzinnych budynków przy Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10. Oprócz nich ze środków m.st Warszawy remontowanych jest jeszcze kilkanaście kamienic, dzięki czemu w kolejnych latach zasób mieszkaniowy dzielnicy powiększy się o kilkaset mieszkań. Prężnie działał także Zarząd Praskich Terenów Publicznych.

Efekty ich prac oprócz bieżącego sprzątania dzielnicy (za wywożenie śmieci i gabarytów odpowiada Lekaro) widać na placach zabaw dla dzieci przy Białostockiej i Gersona czy na skwerach przy Letniej, Szymanowskiego, Darwina i Białostockiej (za renowację miejsc upamiętniających K. Wójcika i J. Szanajcę dziękuję). Odbywa się rytmicznie rutynowa urzędnicza praca. Placówki oświatowe mimo problemów ze zmianą systemu i wszystkie inne zależne od samorządu jednostki funkcjonują. Doszło w tym roku do pierwszego po wielu latach otwarcia nowego przedszkola na Pradze przy ulicy Wrzesińskiej. Wnioski na 500+ przyjmowane są sprawnie i wypłacane są terminowo, podobnie jak wszystkie inne świadczenia socjalne. Wydano w tym trudnym roku ponad 12000 zaświadczeń o prawie do bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Trwa wydawanie takiej samej ilości decyzji o wysokości opłat za przekształcenie. Normalnie, mimo sporów, pracuje dziewięć powołanych stałych i jedna nadzwyczajna komisja rady ds. rewitalizacji. Odbyło się ponad 60 ich posiedzeń. Radni złożyli prawie 500 interpelacji i zapytań. Odbyli setki dyżurów, na których byli do Państwa dyspozycji. Odbyliśmy dwanaście sesji rady, w tym jedną dwuczęściową. W ich trakcie, mimo dużych różnic politycznych, radni zazwyczaj jednogłośnie przyjęli 52 uchwały i 15 stanowisk. Większość uchwał dotyczyła spraw budżetowych. Interweniowaliśmy m.in. w sprawach budynku B Szpitala Praskiego, budowy Trasy Świętokrzyskiej i Obwodnicy Warszawy. Staraliśmy się konsultować z Państwem projekty ważnych decyzji dotyczących dzielnicy i jej ustroju, jak strefa płatnego parkowania, tworzenia jednostek niższego rzędu czy statutu dzielnicy. Sprawy te realizowane będą na Pradze w przyszłym i kolejnych latach.

PS. Wszystkiego najlepszego czytelnikom NGP w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.
 

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl