Warszawskie zguby - gdzie szukać i jak odebrać?

W 2019 r. w stołecznym Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 9 800 rzeczy, rok wcześniej było ich 9 700. Warszawiacy gubili głównie dokumenty, telefony, zegarki i elektronikę.

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Reczy Znalezionych przyniesiono w ubiegłym roku m.in. 639 telefonów, 412 zegarków, 106 tabletów, 58 laptopów, 33 aparaty fotograficzne i 36 czytników. Do depozytu trafiło też 18 pierścionków, 18 obrączek i 14 łańcuszków znalezionych na terenie miasta.

- Mieszkańcy przynoszą do nas różne przedmioty, przeważają dokumenty, telefony, elektronika, zegarki (w tym smartwatche i opaski fitness), gotówka, biżuteria oraz torby i plecaki. Zdarzają się również nietypowe znaleziska jak wózek widłowy, kask jeździecki, telewizor, dron czy elektroniczny tłumacz – mówi Arkadiusz Rączkowski z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, koordynujący pracę biura.

Przedmioty dostarczane są przede wszystkim przez instytucje, takie jak policja, straż miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina, Centrum Nauki Kopernik, stołeczne kina czy centra handlowe.

Pracownicy biura poszukują właścicieli przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w telefonach komórkowych lub kontaktują się drogą mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane).  

W przypadku rzeczy, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie zaledwie około 8% rzeczy.

Jak odebrać zagubione rzeczy?

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. obrączki, zegarka czy pierścionka) - konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia. Należy także opłacić koszty przechowania i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa.

Gdzie szukać zguby?

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AO/Ogloszenia/Biuro_Rzeczy_Znalezionych.htm

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia 67 lat temu przez Radę Narodową m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony Zarządzeniem nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2017 r.