Chłodnym okiem

Mamy budżet

Rada Warszawy w grudniu ub. roku przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu m.st Warszawy, w tym także załączników dzielnicowych. Wynika z niej, że w 2020 roku będziemy mieli do dyspozycji 457 541 832 złote w tym na wydatki bieżące 374 9035 907 zł i wydatki majątkowe 82 605 925 zł. Odbywa się to przy skromnym wkładzie dzielnicy do dochodów całego miasta. W roku bieżącym musimy wypracować tylko 76,7 mln złotych. Zwykle w ostatnich latach było to ponad 100 mln, ich zmniejszenie wynika ogólne ze zmian w przepisach prawa i spadku dochodów w całym mieście, które szacowane jest na ponad 1,3 miliarda złotych. Na co głównie wydatkowane będą pieniądze? Struktura wydatków na Pradze od lat nie ulega zmianom: gros z nich to gospodarka komunalna (148 milionów) i oświata (133 miliony). Kolejne pozycje to rodzina (75 milionów, a w tym wszystkie programy +), administracja (32 miliony), pomoc społeczna (18,5 mln), przedszkola, ochrona środowiska, kultura i sport po ok. 10 milionów. Kilka słów na temat wydatków inwestycyjnych. Drogi - kończymy modernizację ulicy Korsaka i chcemy zbudować ciąg pieszo-rowerowy do dawnego cmentarza cholerycznego. Kontynuowany będzie program ciepło sieciowe w budynkach komunalnych – ok. 10 mln, w przeszłym roku chcemy także od sieci miejskiej podłączyć Zespół Szkół nr 40 na ulicy Objazdowej i zlikwidować istniejącą tam kotłownię olejową, oraz program rewitalizacji Pragi za ponad 50 mln. Rozpoczynamy także kolejny program, doposażenie budynków komunalnych w windy - 5,5 mln. W bieżącym roku rozpoczynamy w gospodarce komunalnej dwa kolejne zadania. Pierwszy z nich to budowa budynku komunalnego z funkcją żłobka na parterze przy ul Stolarskiej, drugi to rozpoczęcie likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła, czyli kopciuchów, w lokalach komunalnych. Z innych ważnych inwestycji należy wspomnieć o kończeniu modernizacji budynku SP 30 przy Kawęczyńskiej 2 i rozpoczęciu budowy dwóch kompleksów sportowych. Pierwszy to hala sportowa przy SP 73 przy Białostockiej 10/18, drugi to kompleks sportowych boisk na Golędzinowie przy Jagiellońskiej 47. Planowane jest także zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5. Rozpocznie się także modernizacja budynku LO im R. Barbosy przy ul. Burdzińskiego. Największą pozycją wśród inwestycji zielonych będzie modernizacja parku Michałowskiego przy Kawęczyńskiej za ponad 2,3 miliona. Znajdą w przyszłorocznym budżecie miejsce realizacje zwycięskich projektów z budżetu obywatelskiego, jak budowa tężni na Floriańskiej czy muralu dotyczącego historii powstania Nowej Pragi.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl