Szkoła wtopiona w nadrzeczne łęgi

Z wyciszonymi wnętrzami, „zielonymi klasami” do prowadzenia lekcji na zewnątrz, miejscem na grządki warzywne, kompostownikiem a nawet szklarnią – nowa szkoła, która powstanie w Białołęce ma być szkołą zapraszającą i pobudzającą wyobraźnię.

Planowana szkoła podstawowa dla 900 uczniów ma powstać na liczącej ponad 3,2 ha działce przy ul. Świderskiej 93, mniej więcej na wysokości ulicy Ćmielowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie wałów wiślanych. Obiekt ma być zaaranżowany tak, by wpisywał się w charakter okolicy, czyli teren porośnięty topolowo-wierzbowym łęgiem. 24 lutego został ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczną budynku liczącego 36 oddziałów: 32 klasy I-VIII i cztery „zerówki”, w tym oddział integracyjny, wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem oraz terenem zieleni.

Warunki, które postawiła dzielnica, to niewątpliwie wyzwanie dla architektów. Szkoła bowiem według nich powinna być zapraszająca i zaprojektowana tak, by pobudzać wyobraźnię dzieci, ma też uwzględniać rozwiązania proekologiczne. Wnętrza mają być wyciszone, w centralnym punkcie szkoły powinien być zlokalizowany wewnętrzny plac rekreacyjny.
Urzędnicy proponują też „zielone klasy”, które pozwolą na przeprowadzanie lekcji na dworze, „strefę różnorodności biologicznej” o funkcji edukacyjnej i strefę ciszy. W planach jest też ogród z roślinami jadalnymi, z kompostownikiem i miejscem na składzik narzędzi ogrodniczych, a nawet szklarnię.

- W ramach procedury konkursowej do połowy marca 2020 r. czekamy na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wówczas dowiemy się, ile pracowni architektonicznych jest zainteresowanych opracowaniem koncepcji szkoły. Po weryfikacji uczestników w kwestii spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu zaprosimy pracownie do składania prac konkursowych. Zweryfikowane pracownie będą miały czas na opracowanie koncepcji do 19 czerwca 2020 roku. Wszystkie prace, które wpłyną do urzędu, zostaną zanonimizowane, a następnie sąd konkursowy dokona wyboru najlepszej pracy - wyjaśniają urzędnicy.

Jej autorzy otrzymają 40 tys. zł nagrody i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Potem dzielnica wybierze wykonawcę.

- Zapraszamy pracownie architektoniczne do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że prace będą wysokiej jakości, a zwycięska koncepcja spełni oczekiwania mieszkańców - mówi burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca.

Szkoła powstanie w cennym przyrodniczo otoczeniu. Dlatego rekomenduje się wprowadzenie do koncepcji elementów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, np. modele obrazujące różne zjawiska naturalne, tabliczki z nazwami roślin, lapidarium i sylwetki dziko żyjących zwierząt.

- Dzięki takim konkursom mamy szansę na ciekawą architekturę wkomponowaną w istniejący krajobraz. Liczymy na oryginalne, ale także funkcjonalne pomysły architektów – dodaje Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki, odpowiedzialny m.in. za inwestycje.

Projekt szkoły oceniany będzie również pod kątem możliwości wykorzystania części budynku oraz terenów zewnętrznych po godzinach pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Joanna Kiwilszo