Chłodnym okiem

Budżet 2019: wykonanie

10 marca na sesji rady będzie o tym mowa, a ja pozwolę sobie już dziś słów kilka o wykonaniu budżetu Pragi. Jakże różne jest wykonanie budżetu za 2019 rok w porównaniu z rokiem 2018, gdy Pragą Północ rządził PiS z burmistrzem Zabłockim na czele. Równo rok temu pisałem „zarząd pod kierownictwem byłego burmistrza Zabłockiego wyraźnie się nie przemęczał, skupiając się raczej na zapewnieniu sobie przetrwania niż realizacją założonych zadań”. W roku 2018 udało się zrealizować dochody w wysokości 82,6% planu, obecnie notujemy 96,6% i większą kwotę o 5 mln w liczbach bezwzględnych. Lepsza jest także realizacja wydatków majątkowych, które wpływają na rozwój dzielnicy. Wystarczy porównać kwoty z 2018 - 34,5 mln i 2019 - 56,9 mln. Miało to niebagatelny wpływ na realizację całego budżetu. W 2018 przy planie 404 miliony wydatkowano 368 milionów, w 2019 przy planie 422 miliony wydatkowano 418 milionów. Najwięcej środków wydatkowano na gospodarkę komunalną i mieszkaniową 131 milionów w tym na inwestycje 34 miliony i remonty ponad 33 miliony (z czego gros na remonty zasobu mieszkaniowego). Na oświatę i edukację wydatkowano 140 milionów złotych, z czego 11 milionów na inwestycje i 3,7 miliona na remonty bieżące placówek oświatowych. Pozostałe 10 milionów na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki komunalnej - zieleń, oświetlenie, place zabaw i wydatki na kulturę (tak, bowiem zapisany jest remont kamienicy przy Markowskiej 16) oraz na modernizację obiektów sportowych. Kolejne duże wydatki w budżecie Pragi to dział Rodzina z kwotą 60 milionów (500+, świadczenia alimentacyjne), administracja pochłonęła 31 milionów, pomoc społeczna 19 milionów, kultura 14 milionów, sport prawie 10 milionów. W uchwale, którą poddam głosowaniu ze spokojnym sumieniem wprowadzam zapis „Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr VI/62/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok”

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl