Praski folwark

Co dalej z ZPR?

Rośnij piękna stolico,
będziesz wszystkich zachwycać,
rośnij dumna, radosna jak pieśń,
rośnij wolna i młoda,
rąk dla ciebie nie szkoda,
nasza miłość to pieśni twej treść.


Danuta Szaflarska


Zintegrowany Program Rewitalizacji obejmuje trzy dzielnice prawobrzeżnej Warszawy: Pragę Północ, Pragę Południe i Targówek, skupiając się na sześciu obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Program zakłada m.in. ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego.

Prace nad programem trwały 3 lata i zakończyły się jesienią ubiegłego roku. W czasie jego opracowania podkreślano udział społeczności lokalnych i zapewniono, że ich głos będzie równie ważny w czasie realizacji programu.

Remonty budynków i przekwaterowania mieszkańców w ramach ZPR będzie prowadzić Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (w skrócie ZGN).

Decyzja ta budzi sprzeciw mieszkańców  i wywołuje wiele niepokoju. Zatrudniane są tam osoby, których kwalifikacje niekoniecznie zawierają zestaw wiedzy i umiejętności, wymaganych do realizacji zadań statutowych jednostki.

„Uważam, że ZGN jest instytucją przenikniętą głęboką patologią administracyjną i funkcjonalną, zupełnie niezdolną do wypełniania obecnych obowiązków, marnującą powierzone jej środki finansowe, która powinna być niezwłocznie zlikwidowana. Jakiekolwiek naprawianie ZGN jest bezcelowe i skazane na niepowodzenie”. – mówią mieszkańcy.

Mieszkańcy czekają na zmiany, zmiany na lepsze. Czas skrócić oczekiwanie na lokal socjalny, na przydział lokalu komunalnego, na przeprowadzenie remontu, na wymianę okna... Nie wszystkim wiadomo, że na wymianę jednego okna po sporządzeniu protokołu przez pracowników ZGN trzeba czekać dziewięć miesięcy! Jakiż jest koszt jednego okna, jeśli na remonty w skali całego 2015 roku wydano prawie 21 mln zł, a na samą stolarkę okienną w grudniu 2015 roku około 500 tys. zł!

W dniu 3.02.2016 r. pani dyr. Salich odczytała program remontów budynków, rozciągając je do roku 2025 r., mimo że ZPR kończy się w 2022 r. W związku z tym rodzi się wiele pytań i wątpliwości:
Czy to jest możliwe ze względu na finansowanie?
Kto ustalił ten program i kto go zatwierdził?
Kiedy zostanie on ogłoszony publicznie?
Czy mieszkańcy kamienic komunalnych, które będą remontowane, wiedzą, co się z nimi stanie na czas remontu? Gdzie zostaną przeniesieni?
Co się stanie z właścicielami lokali użytkowych, mieszczących się w takich budynkach? Czy po odnowieniu i zmodernizowaniu kamienic stawki czynszu nie zostaną podniesione?
To poważne pytania, które wymagają klarownych odpowiedzi. Niedoinformowani mieszkańcy mogą się czuć zlekceważeni i obawiać procesu rewitalizacji.
To, co miało być szansą, staje się zagrożeniem.

Post scriptum
1 marca obchodziliśmy uroczyście Dzień Żołnierzy Wyklętych. Cześć i chwała bohaterom! Pamiętamy i oddajemy hołd!

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com