Praski folwark

Dzielnicowy pragmatyzm

Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Praga Północ zostało zdominowane przez punkty, dotyczące wygaszenia mandatu radnego Jackowi W. (Kocham Pragę) i działalności ZGN w naszej dzielnicy.

Zbieżność, przypadek, czy zasadne połączenie? Niewielu najemcom lokali użytkowych w obrębie Pragi Północ udało się wynająć lokal tak jak radnemu ze stawką czynszu 4,25 zł/m2. Szczególnie, jeśli uwzględnimy lokalizację w obrębie ulicy Ząbkowskiej, czyli praktycznie w centrum Pragi. Bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego przez 8 lat czyli 96 miesięcy – ilu najemców zrezygnowało z prowadzenia działalności w naszej dzielnicy ze względu na wysoki czynsz i brak możliwości negocjacji stawki? Ilu mieszkańców z zasobu komunalnego boryka się z problemem eksmisji przy zachwianiu płynności finansowej po 3-4 miesiącach?  

Radny, jako członek władz lokalnych i osoba zaufania publicznego, nie powinien nadużywać swojej władzy. Jego działalność powinna być transparentna i przejrzysta, z wykorzystaniem zasad praworządności, uczciwości i rzetelności. Tego oczekują mieszkańcy!

Działalność ZGN Praga Północ po raz kolejny wzbudziła wiele kontrowersji. Tym razem zarówno sprawy techniczne, jak również eksploatacyjne. To bowiem ZGN wynajmuje lokale użytkowe, organizując konkursy, przetargi. To ZGN prowadzi procedury windykacyjne, a przecież identyczne przepisy prawa odnoszą się do wszystkich mieszkańców.

W ocenie jednego z radnych opozycji podstawą jego pozytywnej opinii w przedmiocie działalności ZGN jest poprawa współpracy z nim jako radnym. Radny zapomniał, ile czasu podejmował interwencje w sprawie wywozu śmieci z podwórek na Michałowie, czy też zabiegał o altanki śmietnikowe. A przecież jest to zadanie statutowe ZGN; w &4. pkt. 1 c statutu czytamy: utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli. Zgłoszenie od mieszkańców powinno być wystarczającym bodźcem dla pracowników ZGN do szybkiej realizacji. Drobiazg, ale tak wygląda codzienność - mówią prażanie. Radny nie zainteresował się natomiast kosztem budowy tej altanki, mimo że są to środki publiczne (m.in. z naszych podatków), a kwota niebagatelna - ponad 45 tys. zł. Dla porównania - za taką kwotę moglibyśmy wyremontować np. dwa pustostany dla mieszkańców.

Inna radna gratuluje efektów programu rewitalizacji. Program rewitalizacji jest celowy, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale co z gospodarnością i efektywnością? Opozycja nie wspomina o braku planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, w tym zarządzania nieruchomością, remontów i modernizacji, inwestowania w nieruchomość (&4 pkt 4 Statutu ZGN), o wadliwym harmonogramie i nieterminowych podłączeniach do miejskiej sieci c.o. i c.cw., a przede wszystkim o mieszkańcach, którym w lokalach zainstalowano kaloryfery i od dwóch lat czekają na podłączenie do miejskiej sieci. Przykładów jest wiele: coraz większa ilość decyzji PINB-u o natychmiastowym wykwaterowaniu mieszkańców, ze względu na stan techniczny budynku i zagrożenie bezpieczeństwa (gdzie plany, aktualizowane na bazie przeglądów rocznych i pięcioletnich - przypis autora); nieracjonalnie wydatkowane środki publiczne - w roku 2010 na remont budynków 12 i 14 przy ulicy Markowskiej (m.in. docieplenie elewacji, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej, piwnic, wzmocnienie stropu, doposażenie w c.o. i c.c.w, wymiana instalacji wod-kan., wykonanie węzła cieplnego z automatyką i instalacjami elektrycznymi, remont więźby dachowej) przeznaczono ponad 3 mln 200 tysięcy zł.; a w roku bieżącym ZGN rozpoczyna kolejny etap remontu, tym razem kapitalny z wykwaterowaniem mieszkańców. Czyżby tak uwzględniono w planie wieloletnim?   

W roku bieżącym na mieszkaniowy zasób komunalny w naszej dzielnicy przeznaczono kwotę ponad 75 mln zł. Mieszkańcy mają zatem prawo oczekiwać, że zadania statutowe ZGN będą realizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów. Oby negatywna opinia Rady Dzielnicy Praga Północ za działalność ZGN w 2016 roku stała się inspiracją zmian w 2017 roku.

„Postęp jest niemożliwy bez zmiany,
a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów
nie mogą zmienić niczego.”

George Bernard Shaw


Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com