Prosto z mostu

Działki na wiosnę

W nawale osaczających nas zewsząd złych wiadomości cieszmy się, że mamy wiosnę. A jak wiosna, to dla wielu z nas – czas na ogródki działkowe. Cieszmy się, że tyle ogródków w minionych latach udało się uratować przed betonową zabudową, choć logika rozwoju miasta wydawała się nieubłagana. Zapewne też jeszcze za naszego życia niejeden „Rodzinny Ogród Działkowy”, zwłaszcza z tych położonych bliżej centrum, zniknie, ale generalnie udało się przełamać myślenie panujące w latach dziewięćdziesiątych i ciut potem, że nieruchomości w środku miasta są zbyt cenne, by „marnować” je na tereny zielone.

Gdy pracowałem w samorządzie, walczyłem z zamiarami zabudowy niejednego parku; z ogródkami mniej miałem do czynienia, tyle że zabiegałem o uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które by je chroniły przed zabudową. Mam tylko jedno zastrzeżenie: tereny ogródków powinny być publicznie dostępne. Nie same działki, rzecz jasna, ale wspólna część ROD-u, przede wszystkim alejki. To przecież wymarzony teren spacerowy, jakiego w mieście brakuje. Jest też problem grodzenia przestrzeni - niektóre ROD-y zajmują cały kwartał dzielnicy i trzeba się nieźle nachodzić, by je obejść dookoła, nie da się bowiem przejść przez zamknięty teren ROD.

Wiem: bezpieczeństwo, ale posiadacze działek – należących w końcu nie do nich, lecz do gminy lub Skarbu Państwa - tyle mogliby się „posunąć” na rzecz dobra wspólnego. W zamian miasto powinno zapewnić taką modernizację ogrodzeń i alejek, by działkowicze czuli się w swoich ogródkach bezpiecznie.

Jest ku temu znakomita okazja: Zarząd Województwa Mazowieckiego uruchomił program dotacyjny „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”, mający dwa cele: poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców oraz – uwaga! – zwiększenie dostępności ROD dla społeczności lokalnej. Z wnioskami do programu mogą zgłaszać się gminy i powiaty, które z otrzymanych środków będą mogły dofinansować budowę (lub remont) m.in. dróg ogrodowych i alejek, oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu, domów działkowca i parkingów oraz infrastruktury technicznej służącej działkowcom. Możliwe też będzie dofinansowanie rewitalizacji zieleni na terenach ogólnodostępnych (zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek wodnych itp.) oraz budowy obiektów służących społeczności lokalnej: boisk i placów sportowych, siłowni plenerowych, placów zabaw i wiat rekreacyjnych. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2019 r.

Szczerze mówiąc, m.st. Warszawa samo mogłoby uruchomić taki program, adresowany bezpośrednio do stowarzyszeń zarządzających ROD.

Maciej Białecki
maciej@bialecki.net.pl